2020: Op weg naar een integrale aanpak van communicatie en change

2019 was een jaar van veel mooie nieuwe klanten, uitdagende opdrachten, maar liefst negen nieuwe collega’s en natuurlijk als hoogtepunt: de viering van ons 25-jarig jubileum. In dit nieuwe jaar gaan we door met de verbreding van onze dienstverlening.

In het afgelopen jubileumjaar richtten we ons inhoudelijk op de grote thema’s van de toekomst binnen het vakgebied van communicatie en change. Zoals: hoe houden we voldoende gemeenschappelijkheid in organisaties die steeds vaker bijvoorbeeld uit autonome, zelfsturende (agile-) teams bestaan? Hoe gaan we om met de impact van technologie op het functioneren van organisaties? Hoe maken we organisaties diverser en leren we verschillen op een positieve manier te benutten? En hoe leren we organisaties omgaan met voortdurende verandering? Deze en andere grote vragen bespraken we tijdens het Feestival ter ere van ons 25 jarig jubileum en in de webinars en publicaties van dit jaar.

Verbreding

Het past allemaal in de verbreding die we als bureau doormaken. We begonnen ooit als interne communicatiespecialisten, inmiddels doen we veel meer om organisaties te helpen vernieuwen en veranderen. De grote ontwikkelingen in organisaties vragen om een integrale aanpak op het gebied van communicatie, leiderschap en veranderkunde. Dus helpen we regelmatig besturen en managementteams een scherpere visie op de toekomst van hun organisatie te ontwikkelen. We werken samen met teamcoaches aan het versterken van leiderschapsteams. We versterken de individuele communicatie- en verandervaardigheden van leidinggevenden. We helpen teams om de grote veranderingen in hun organisatie zo concreet te maken dat zij ze in hun dagelijks werk kunnen realiseren. En we ontwikkelen communicatieplatforms en middelen om veranderprocessen in organisaties zichtbaar en volgbaar te maken.

IC als label loslaten

Is het dan nog wel interne communicatie wat we doen? Ja, óók. We werken dagelijks met veel plezier samen met communicatieteams en we helpen communicatieprofessionals om zichzelf verder te professionaliseren. We hebben alleen het label IC een beetje losgelaten, omdat het de lading van wat we doen niet meer volledig dekt. Dat doen we in de overtuiging dat organisaties steeds minder denken in aparte disciplines, en dat ook hun vraag naar externe ondersteuning breder en integraler wordt. De recente uitbreiding van expertises in ons team zal ons nu en in de komende jaren helpen om voorop te blijven lopen in deze ontwikkeling.

Een mooie start van 2020

Wat gaat dit nieuwe jaar brengen? We hebben dit voorjaar een paar interessante publicaties op de rol, waaronder een long read over nieuwe vormen van organiseren (agile, zelfsturing) en gemeenschappelijkheid binnen organisaties. We organiseren in februari een ontbijtsessie voor senior HR-professionals over de vraag: hoe zorgen we dat er dit jaar wél iets gebeurt met de resultaten van ons medewerkersonderzoek? En we gaan ons integrale aanbod nog verder uitbreiden met programmamanagement. Daarover binnenkort meer.

2020: we hebben er heel veel zin in!