Communicatie- en overlegstructuur

Met de interne communicatiestructuur bedoelen we enerzijds de lijncommunicatie en de overlegstructuur, anderzijds de communicatiemiddelen en platforms die beschikbaar zijn voor communicatie.

Een goed functionerende structuur betekent dat leidinggevenden hun communicatierol goed vervullen en de communicatie binnen teams goed functioneert. Het betekent ook dat teams hun werk en prioriteiten goed met elkaar afstemmen en effectief overleggen. En het betekent dat mensen ook via communicatiemiddelen relevante informatie gemakkelijk vinden, gebruiken en met elkaar delen.

Wij helpen organisaties om de kwaliteit van de communicatiestructuur in kaart te brengen en te verbeteren. Daarvoor gebruiken we bijvoorbeeld onze IC Audit, waarmee we scherp in beeld brengen wat goed gaat en waar verbetering nodig is. Vervolgens bieden we verschillende mogelijkheden om de knelpunten aan te pakken:

  • Verbeteren lijncommunicatie – inrichten van een structureel communicatieproces over strategie, prioriteiten en veranderingen binnen en tussen de verschillende lagen van de organisatie. Zodat medewerkers een sterkere relatie ervaren tussen de strategische doelen van de organisatie en hun dagelijks werk.
  • Verbeteren communicatieskills van managers en medewerkers, voor effectievere communicatie in teams. Met behulp van trainingen en tools.
  • Verbeteren van de overlegstructuren binnen de organisatie, om specifieke knelpunten in de samenwerking tussen teams / afdelingen op te lossen.
  • Verbeteren van de functionaliteit van intranetten, magazines en andere communicatiemiddelen.
  • Implementeren van een ‘social’ communicatieplatform dat meer interactie mogelijk maakt.

In sommige gevallen is er nog helemaal geen goede structuur, bijvoorbeeld omdat de organisatie sterk is gegroeid. Dan ontwikkelen wij deze vanaf het begin en kunnen we de hele communicatiefunctie inrichten en (tijdelijk) beheren.