Communicatieskills managers en medewerkers

Communicatie met je collega’s is in de meeste functies een essentiële competentie. Tegelijk vinden we juist daar ook de oorsprong van veel problemen in de samenwerking.

Mensen hebben niet altijd oog voor elkaars perspectief, praten langs elkaar heen of vinden het lastig om gevoelige onderwerpen te bespreken. Dat zijn allemaal zaken die de dagelijkse interactie tussen mensen in de weg kunnen staan. Daarnaast zien we vaak dat er verschillende verwachtingen zijn ten aanzien van elkaars rol in de communicatie. Zo verwachten medewerkers misschien dan hun leidinggevende ze op de hoogte houdt van strategische ontwikkelingen, terwijl de manager hen daar niet mee wil lastigvallen.

Wij bieden programma’s op maat om medewerkers en managers te helpen hun communicatievaardigheden te verbeteren en hun communicatierol beter te vervullen. Dat doen we via drie routes:

  1. Gekoppeld aan een concreet, actueel vraagstuk. Bijvoorbeeld de aankondiging van een belangrijke verandering of het vertalen van de strategie naar het dagelijks werk van een team. We helpen leidinggevenden hierbij met concrete tools, zoals een workshop story sharing. Of met coaching en training om rond een specifiek onderwerp het gesprek aan te gaan.
  2. Gekoppeld aan een specifieke vaardigheid van leidinggevenden. Bijvoorbeeld feedback geven, toegankelijke teksten schrijven of overtuigende presentaties geven. Hiervoor bieden we specifieke trainingen en tools.
  3. Gericht op specifieke vaardigheden van teams. Bijvoorbeeld het verbeteren van werkoverleg of het omgaan met feedback. Hiervoor bieden we teamtraining en teamcaching.

In alle gevallen gebruiken we een slimme combinatie van testen/assessen, training, coaching, tooling en reminders. Hieronder vind je meer informatie over twee specifieke methoden.

Workshop effectief communiceren met je team

Deze zeer interactieve workshop helpt leidinggevenden inzicht te krijgen in hun eigen rol in interne communicatie en geeft hen handvatten hoe deze vervolgens effectief in te vullen. Belangrijk uitgangspunt is dat we willen aansluiten bij de dagelijkse werkpraktijk van de deelnemers. Daarom vragen we de deelnemers vooraf om input over hun ervaringen, wensen en behoeften. En we werken met cases die leidinggevenden zelf inbrengen. Onderdelen kunnen zijn aanspreken/feedback geven, effectief werkoverleg etc.

Training Subconscious Impact

De hele dag zijn we in interactie met elkaar. Om elkaar te begrijpen en te overtuigen gebruiken we vooral argumenten, meningen en overtuigingen. We spreken daarmee de ratio (het bewuste) van de ander aan. Terwijl onderzoek uitwijst dat we slechts 5% van de dag bewust zijn. De overige 95% reageren we vooral op onze automatische (onbewuste) piloot. Wat zou er gebeuren als je het onbewuste van de ander direct kunt aanspreken? En zo de ander écht kan bereiken? Zodat je samen tot nieuwe inzichten komt. Nieuwe ideeën. Gedragen oplossingen. Zodat je relatie met de ander sterker wordt. Dat kan met Subconscious Impact (SI). Een bewezen aanpak die bestaat uit 35 gesprekstechnieken die je snel kunt leren. Je manier van communiceren is nooit meer hetzelfde!