Leiderschapscommunicatie en strategieverhaal

In onze visie zijn interne communicatie en leiderschap nauw verbonden. Met leiderschapscommunicatie bedoelen we de communicatie tussen leiders en hun mensen in de organisatie, die gericht is op richting geven en verbinden. Dat is op elk moment belangrijk voor organisaties maar vraagt vaak extra aandacht wanneer er een nieuwe strategie is en/of de organisatie voor grote veranderingen staat.

In de afgelopen jaren hebben we een effectieve aanpak ontwikkeld om directies en managementteams te helpen hun organisatie in beweging te brengen. Daarin komen vaak de volgende stappen voor:

1. Met directie of MT uitwerken van een concrete ambitie en een heldere visie op hoe die ambitie wordt gerealiseerd. Dit vertalen we naar een strategie- of veranderverhaal waar medewerkers warm voor lopen en waarin de gemeenschappelijke prioriteiten duidelijk zijn.

2. Hierbij werken we tegelijk aan alignment in de top zodat iedereen dezelfde ambitie, overtuiging en urgentie uitstraalt. Dit is de meest onderschatte factor bij veranderprocessen.

3. Opbouwen van een coalitie van seniormanagers en andere (informele) leiders die samen de kar gaan trekken van het veranderproces.

4. Leidinggevenden op alle niveaus toerusten om leiding te geven aan het veranderproces en hun communicatierol te vervullen.

5. Opzetten en uitvoeren van een communicatie- en changeprogramma. Hierin worden teams en hun leidinggevenden actief betrokken bij het realiseren van de doelen en hebben mensen in elke fase een duidelijk beeld van het veranderproces.

6. Bewaken van consistentie gedurende het hele veranderproces. Dat wil zeggen dat de organisatie in elke fase vasthoudt aan dezelfde strategische prioriteiten, deze consistent vertaalt naar de formele performance sturing et cetera. En dat het proces doorloopt totdat de gewenste veranderingen ook voor iedereen zichtbaar zijn.

Wij ondersteunen organisaties bij elk van deze stappen. Gedurende het proces adviseren we de leiding en werken we nauw samen met de communicatie- HR- en strategieprofessionals die betrokken zijn bij het veranderproces.