Onderzoek, analyse, advies

Veel adviestrajecten beginnen met een vorm van onderzoek en analyse. Het is belangrijk dat we goed weten wat er speelt voordat we adviseren over een communicatie- en changeplan of over een verbeterplan voor employee engagement.

We hebben door de jaren heen een aantal specifieke methoden ontwikkeld die hun effectiviteit hebben bewezen.

Stakeholder- en impactanalyse

Wanneer wij adviseren over verandercommunicatie, strategiecommunicatie of communicatie bij een fusie of overname, willen we de spelers en de impact begrijpen. In een stakeholderanalyse bekijken we welke spelers invloed hebben op het succes van de verandering, de strategie of de integratie. Wie heb je nodig? Wie moet welke rol spelen? Wat is hun belang en hun houding? Wat betekent dat voor de manier waarop zij betrokken moeten zijn? Daarnaast maken we een impactanalyse om te begrijpen wat een verandering, nieuwe strategie of integratie betekent voor de verschillende groepen en spelers. Wie wordt hierdoor op positieve of negatieve manier geraakt? Hoe zullen zij hierop reageren? Wat betekent dat voor de manier van communiceren met deze groepen? Beide analyses maken we samen met de organisatie, vaak in de vorm van workshops.

Op basis van deze analyses kunnen we een gericht communicatie- en changeplan maken waarin de aanpak, het communicatieproces en de inhoud van de communicatie precies zijn afgestemd op de relevante spelers en groepen in de organisatie.

Effectmeting en monitoring, IC business case

Tijdens de uitvoering van een communicatie- en changeplan is het belangrijk om de effectiviteit te monitoren. Dat doen wij liever regelmatig via kleine ‘pulse-checks’ dan één keer per jaar in een groot medewerkersonderzoek. Zo verzamelen we informatie waarmee het mogelijk is de communicatie tijdig bij te sturen op inhoud (landt ons verhaal?), op proces (is iedereen bereikt?) en effect (zijn mensen betrokken, zien we beweging?).

Dit soort effectonderzoek maakt het ook mogelijk om verantwoording af te leggen over de investeringen in interne communicatie. Zo kunnen communicatieafdelingen een scherpe business case presenteren in discussies over communicatiebudgetten.

IC-Audit

Onze audits zijn niet zozeer gericht op veranderprocessen maar op gerichte verbetering van de interne communicatie in organisaties.

Met een IC-audit toetsen we de hele interne communicatiefunctie op:

  • de structuur (hoe functioneert de communicatie in en tussen teams, hoe werken kanalen en platforms),
  • de inhoud (gaat het over de juiste dingen),
  • het proces (communicatiestijl en vaardigheden van alle spelers, communicatieklimaat in de organisatie)
  • het communicatiemanagement (sturen en meten)

De IC-audit maakt gebruik van documentanalyse, interviews, survey en/of groepsinterviews. Op basis hiervan kunnen we desgewenst een volledig advies leveren voor de verbetering van de interne communicatiefunctie, of specifieke onderdelen hiervan. En natuurlijk kunnen we je ook helpen bij de implementatie van de verbeteringen.

Gespreksaudit

Bij de Gespreksaudit kijken we specifiek naar de kwaliteit van de gesprekken (werkoverleg, teamdialoog etc) in de organisatie. We richten ons op drie elementen: het handelen van het individu, patronen tussen mensen én de koers en structuur van de organisatie. Voor de Gespreksaudit maken we gebruik van observaties, groepsgesprekken of interviews, online vragenlijst (optioneel) en documentanalyse (optioneel).

Op basis van de uitkomsten kunnen we desgewenst een concreet verbeterplan opleveren. Dit kan bijvoorbeeld gaan over het trainen en coachen van medewerkers rond hun eigen gespreksvaardigheden. Over het inrichten van een effectieve overlegstructuur. Maar ook over de manier waarop binnen teams meer aandacht kan worden besteed aan de stratrgische koers van de organisatie.

IC-stijltest

Met de IC-stijltest bekijken we de natuurlijke communicatiestijl en -kwaliteiten van de belangrijkste spelers in de communicatie. De methode is kwalitatief en richt zich op een vooraf geselecteerde groep (bijvoorbeeld teamleiders) en op de kwaliteiten die nodig zijn voor effectieve interne communicatie. Aan de hand van drie maatwerkcases stellen we de natuurlijke interne communicatiestijl van deze groep vast. De resultaten van de test zijn input voor een professionaliseringsplan én kunnen een prima start zijn van een opvolgende communicatieworkshop.