Aangespoelde strategie

Zo’n reflectiemomentje aan het eind van het jaar is niemand vreemd. Er springt één ding uit voor mij; het grote aantal gelanceerde strategieën dat een stille dood sterft.

Gemiddeld genomen gaat dat zo: door een interne of externe aanleiding moeten er keuzes worden gemaakt, vaak in de vorm van een strategie. Er kan een mooie aanleiding zijn, bijvoorbeeld kansen in de markt. Het kan een minder fijne aanleiding zijn, bijvoorbeeld teruglopende omzetten, of er is sprake van een (2 of 5) jaarlijkse strategie herijking.

In alle gevallen hebben topmanagers zich er een tijdje over gebogen en zijn druk bezig geweest het juiste antwoord te formuleren op de zich aandienende situatie. Als ze daar uit zijn is het zaak dat met de organisatie te delen. Dat uit zich dan vaak in roadshows, artikelen, presentaties en Q&A’s en de opdracht aan lager leidinggevenden om dit te vertalen voor/met het eigen team en eventueel met een actieplan te komen.

Dempen

Vervolgens komt er (tenzij er echt sprake is van een tot diep in de organisatie gevoelde urgentie), valt mij op, erg weinig terecht van de nieuwe richting. Afdelingen passen de strategie wellicht wel in, maar dempen deze het liefst in wat ze toch al deden of vullen het totaal anders in, danwel laten het gewoon links liggen. Ook vertalen blijkt ingewikkeld, want hoe ga je van heel abstract (we moeten meer aandacht geven aan de klant) naar heel concreet (hoeveel meer en hoe moet die aandacht dan worden besteed)…

En voor je het weet spoelt die strategie aan als een verdwaalde bultrug op een Noordzeestrand. Zonde. Zeker van alle energie die er toch in is gaan zitten. En ook omdat zo iedere volgende poging tot strategie realisatie weer makkelijker zal stranden, omdat mensen dat al eerder hebben zien gebeuren.

Alle fasen

Hoe komt het nu dat de strategieën zo regelmatig aanspoelen? Ik heb er niet één verklaring voor. Het heeft zeker te maken met het aantal veranderingen en strategie wijzigingen dat nauwelijks te behappen zijn. Recent onderzoek van McKinsey toont aan dat het ook komt omdat management niet altijd ook de resources anders verdeelt om tot de realisatie van een strategie te komen. En mijn persoonlijke observatie is dat (hoe kan het ook anders) er ook winst te behalen is in een betere interne communicatie in alle fasen van het strategie proces, van ontwikkelen, delen, vertalen, realiseren tot monitoren. Een goed voornemen voor 2014.