Ameike

‘Ik geloof in de kracht van juist de menselijke kant van communicatie. In de chemie die er dan ontstaat’.

Ameike

Ervaring: Ameike is een bevlogen en betrokken communicatieadviseur, die ruime ervaring heeft opgedaan in verandercommunicatie, storytelling en interne communicatie bij overheid en semi-overheid.
Kracht: haar kracht ligt in het verbinden van scherpe analyses en visie naar een pragmatische en creatieve aanpak.
Interesse: Ameike’s drijfveer is verbinden. Ze heeft een voorliefde voor projecten die gaan over cultuur, kernwaarden en het bouwen van bruggen tussen mensen en organisatieonderdelen. 

Persoonlijke gegevens

 • Naam: Ameike van der Ven
 • Geboortedatum: 28 oktober 1976

Ameike’s visitekaartje

matroesjka_large blauw 300.jpg

Voor haar visitekaartje heeft Ameike gekozen voor het beeld van een matroesjka. “Matroesjka’s staan voor mij symbool voor verbinding en sensitiviteit. De poppen die bij het openen steeds weer een nieuwe pop onthullen, vormen een eenheid. Ze horen bij elkaar, staan in contact met elkaar en beïnvloeden elkaar. Net als medewerkers in organisaties. Ik geloof in de kracht van juist die menselijke kant van communicatie. In de chemie die er dan ontstaat. Op welk niveau je ook acteert of bezig bent, je neemt altijd jezelf mee. Je bent je eigen gereedschap en dat gereedschap kun je ontwikkelen en ondersteunen. Verder staat de matroesjka voor mij voor gelaagdheid. Ik ben een graver en wil graag net zo lang afpellen tot ik bij de essentie van een vraag of een probleem kom. De kern is waar het mij om gaat.”


Werkervaring 

2015 - heden: Senior adviseur bij Involve

Amsterdams Fonds voor de Kunst
Analyse en advies verbetering interne communicatiestructuur

KPN
Coaching adviseur interne communicatie

ArtEZ

 • Ondersteunen groot Huisvestingsprogramma
 • Coaching adviseur interne communicatie

Heliomare
Ondersteunen groot verandertraject

Aventus
Workshop naar aanleiding boek De Gespreksfluisteraar

Gemeente Delft
Ontwikkelen training voor gespreksleiders en trainen gespreksleiders

Kramp (Engelstalige opdracht)
Individuele coaching van medewerkers team Communicatie

Co-auteur boek 'Gespreksfluisteraar, meer waarde van gesprekken in jouw organisatie'

MUMC+
Schrijven van veranderverhalen ter ondersteuning van verandertraject

Dichterbij
Ontwikkelen tool voor het verbeteren van procesgericht denken én werken binnen de organisatie.

AON/ARS
Verandercommunicatie & - ondersteuning tijdens impactvol verandertraject. 

HKU

 • Coaching en begeleiding team interne communicatie
 • Verandercommunicatie: advies en ondersteuning tijdens organisatieverandering

Kramp (Engelstalige opdracht)

 • Begeleiding en coaching team interne communicatie
 • Ontwikkeling toolkit
 • Ondersteuning bij implementatietraject Code of Conduct

Searchactiviteiten Involve Search
Searchactiviteiten voor communicatiemanager financiële sector en waterbedrijf

SNS Bank N.V.
Opstellen raamwerk voor strategiecommunicatie.

Vitens
Interne audit naar de waardering en kwaliteit van de interne communicatiemix. De audit bestond uit een online vragenlijst (kwantitatief) en flitsgesprekken op de locaties van het waterbedrijf (kwalitatief). 

Dichterbij
Onderzoek naar de waardering en de kwaliteit van huidige communicatie van de zorginstelling. Het onderzoek bestond uit een online vragenlijst voor medewerkers en verdiepende gesprekken met medewerkers en externe stakeholders.

Aventus

 • Strategische communicatieadvies tijdens de start van het strategieontwikkeltraject.
 • Opstellen strategiecommunicatieplan.

Deltion

 • Advies verandercommunicatie bij groot digitaliseringsproject. 
 • Ontwikkeling aanpak voor strategiecommunicatie Deltion.
 • Strategisch communicatieadvies aan teamleider Interne Communicatie over de aanpak van de verschillende strategische projecten en speerpunten. 
 • Advies teamleider Interne Communicatie bij professionalisering afdeling Communicatie.

2011 - 2015: Senior communicatieadviseur interne communicatie bij Aventus

 • Ontwikkeling interne communicatiestrategie Aventus
 • Ontwikkeling strategiecommunicatie Aventus
 • Advies inrichting basisstructuur interne communicatie binnen organisatie
 • Verandercommunicatie diverse verandertrajecten binnen Aventus

2007 - 2011: Hoofdredacteur interne media bij ROC Aventus
Ontwikkelen van en uitvoering geven aan communicatieplannen van de sectoren en stafdiensten

 • Advies inzet interne communicatie binnen Aventus
 • Ontwikkelen en begeleiden van de interne- en externe communicatiemiddelen van Aventus (Personeelsblad, website, intranet, relatiemagazine, nieuwsbrieven)

2005 - 2007: Redactiecoördinator Landmachtbladen

 • Coördinatie werknemers van Bureau Redactie staf Commando Landstrijdkrachten en de bladen die namens de communicatieorganisatie KL werden uitgegeven
 • Advies aanname- en selectieprocedure en opstellen van een overkoepelend opleidingstraject
 • Adviseren hoofd communicatie staf CLAS op het gebied van bedrijfsjournalistiek en de inzet van interne communicatiemiddelen
 • Formuleren van het bladenbeleid voor de KL-media

2000 – 2005: Diverse redacteursfunctie binnen Koninklijke Landmacht

Opleiding

 • Master Interne Communicatie, Van der Hilst & Involve, afgerond in 2012.
 • Diverse trainingen en cursussen op het gebied van adviseren, schrijven, eindredactie, lijncommunicatie en storytelling, 2000 t/m 2014.
 • Algemene Militaire- en kaderopleiding, Koninklijke Militaire Academie, afgerond in 2000.
 • HBO Journalistiek, Hogeschool van de Provincie Antwerpen, afgerond in 1999.
 • Gymnasium richting Moderne Talen, College van het Eucharistisch Hart Essen, afgerond in 1995.

 

Overige activiteiten

2015 – heden: Eigenaar bedrijf Rituelenatelier
Het Rituelenatelier biedt toegankelijke rituelen in een mooie bewaarbox om mensen te helpen op een bijzondere manier stil te staan bij bijzondere momenten.

2011 - 2015: Lid ondernemingsraad Aventus

2006 – 2010: Deelname vakgroep Bedrijfsjournalistiek Logeion
Vanuit vakgroep betrokken geweest bij opstellen beroepsniveauprofielen voor bedrijfsjournalistiek en het Congres voor Bedrijfsjournalistiek.

meer adviseurs
ik begrijp het

Om u beter van dienst te kunnen zijn maakt Involve gebruik van cookies