Bas

“In communicatie kan het kleinste element een groot verschil maken.”

Bas

Ervaring: Bas heeft ervaring in de volle breedte van het interne communicatie vakgebied.
Kracht: de combinatie van zijn analytische geest en pragmatische aanpak.
Interesse: impliciete communicatie (bewijst een organisatie wat zij belooft?), organisatiestrategie en verandering.

Persoonlijke gegevens

 • Naam: Bas van Glabbeek
 • Geboortedatum: 2 juni 1989

Bas' visitekaartje

636_6.jpg

Voor zijn visitekaartje heeft Bas gekozen voor het beeld van een veertje. ''Het veertje symboliseert voor mij de vluchtigheid waarmee communicatie vaak benaderd wordt, terwijl het juist zoveel meer aandacht verdient; het kleinste element kan van groot belang zijn. Alleen stelt een kleine veer wellicht niet zoveel voor, maar gezien in het grote geheel van een verendos kan het van fundamenteel belang zijn. Zo kan het ook zijn met communicatie. Vaak wordt er eenvoudig over het belang van (goede) communicatie heengestapt en krijgt de communicatie na afloop de ‘schuld’ van fouten in het proces, terwijl communicatie juist altijd, net als dit veertje, een onderdeel uit zou moeten maken van het grote geheel. Ik vind het dan ook belangrijk om communicatie niet als een op zichzelf staande discipline te zien, maar als onderdeel van de totale organisatie.''


Werkervaring

2012 tot heden: Communicatieadviseur bij Involve 

Achmea
Periodieke vervanging in team communicatieadvies, Communicatie&MVO holding verantwoordelijk voor communicatie naar medewerkers vanuit IT, P&O en Facilitair. Bijkomende taken rondom communicatieve ondersteuning (enabling) van medewerkers met communicatieverantwoordelijkheden

AkzoNobel Finance
Advies omtrent de interne communicatie bij de herinrichting van de financiële functie

C1000
Advies en realisatie rondom interne communicatie binnen C1000 in de laatste fase van integratie met Jumbo Supermarkten 

Catharina Ziekenhuis
Opzet, coördinatie en realisatie voor audit naar interne communicatie, resulterend in een pragmatisch advies. Gezamenlijke uitwerking van een aantal adviespunten, bijvoorbeeld op het gebied van verandercommunicatie

Engelse retailorganisatie
Benchmark intern gebruik sociale media in samenwerking met onze partner Headlines

Fri-Jado
Advies en planvorming rondom strategiecommunicatie en visualisatie

Gemeente Den Haag - Dienst Stadsbeheer
Opzet, coördinatie en realisatie rondom interne communicatie audit, resulterend in een pragmatisch communicatiebeleid

GGN
Advisering en uitvoering rondom bijeenkomst met alle leidinggevenden en advisering rondom grote verandering in organisatie

Havenbedrijf Rotterdam
Opzet, coördinatie en realisatie van audit naar interne communicatie, resulterend in een advies voor een vernieuwde communicatiestructuur

IKEA Nederland
Advisering rondom nieuwe communicatiestructuur tussen Service Office en winkelorganisatie. Verzorgen verschillende inspiratiesessie rondom het meetbaar maken van de communicatieinspanningen

Internationaal opererende NGO
Opzet, coördinatie en realisatie rondom interne communicatie audit

Internationaal opererende oliemaatschappij
Advies en planvorming rondom de internal branding van een nieuwe opleidingsfaciliteit en opleidingsprogramma

Janssen pharmaceutica
Ondersteuning en projectleiderschap bij een HR-programma rondom werkvermogen.
Advisering en ondersteuning bij inrichting communicatieteam
Advisering en inrichting tooling rondom communicatievaardigheden management. 

Jumbo
Strategisch advies en realisatie over communicatie vanuit (projecten binnen) HR en Supply Chain. Communicatie rondom projecten, lopende HR-zaken en algehele advisering omtrent communicatie richting distributieketen Jumbo en C1000. Begeleiding grote organisatiewijzigingen zoals sluiten van een distributiecentrum, verkoop van bedrijfsonderdelen en mechanisatie distributieketen

Kentalis
Ontwikkelen en opstellen van een communicatie- en overlegstructuur, passend bij de wijzigingen in de organisatie
Ontwikkeling van een praatplaat en bijbehorende werkvormen om de organisatieveranderingen te duiden

KPN
Advies en uitvoering bij reorganisatie ITNL

Kramp
Ondersteuning bij organisatie management meeting in Januari 2014 en Januari 2013
Advisering en uitvoering omtrent narrowcasting en medewerkerbetrokkenheidsonderzoek
Begeleiding en advies over hernieuwde inrichting communicatiestructuur
Inspiratiesessie voor de communicatieafdeling rondom het meetbaar maken van communicatie en accountable zijn over de communicatieactiviteiten

MSD Animal Health
Ontwikkeling en activatie van een wereldwijd online platform voor verkoop vertegenwoordigers
Incentive programma voor vergroten van wereldwijde marketingeffectiviteit en vergroten onderlinge samenwerking marketingmedewerkers in verschillende landen/continenten

Een groot netwerkbedrijf 
Advies en realisatie bij de verandering van afdelingscommunicatie naar horizontale communicatie rondom bedrijfsprocessen

Bedrijfsonderdeel van een groot netwerkbedrijf
Periodieke vervanging op de communicatieafdeling met taken rondom advies en realisatie bij nieuwe huisvesting, Het Nieuwe Werken en corporate middelen

Sator
Opzet, coördinatie en realisatie van audit naar interne communicatie binnen Sator Nederland en haar 17 bedrijven
Communicatieve begeleiding harmonisatie arbeidsvoorwaarden: van 17 verschillende pakketten naar één pakket voor alle medewerkers binnen de Sator Groep
Communicatieve begeleiding overname en integratie van 9 bedrijven in de Belgische markt

Raad voor de Rechtspraak
Communicatieve ondersteuning invoering Het Nieuwe Werken programma
Opzet, coördinatie en realisatie van audit naar interne communicatie binnen Rechtspraak Nederland
Ontwikkeling communicatief dashboard voor Rechtbank Overijssel als pilot voor volledige rechtspraakorganisatie

Rochdale
Uitvoering, ondersteuning en coaching bij quick scan ter verbetering van de interne communicatie

Universiteit Twente
Ondersteuning, begeleiding en eerste advies bij interne communicatie audit

VUmc
Advies en realisatie programma- en verandercommunicatie rondom invoering nieuwe werkplek

Involve

 • Namens Involve docent in de Master Interne Communicatie (in samenwerking met Van der Hilst)
 • Ontwikkelen kennis over bijdrage van interne communicatie aan resultaat organisatie en meetbaar maken van interne communicatie
 • Ontwikkelen van kennis rondom 'organizational death' en de effecten op communicatie
 • Doorontwikkeling kennis rondom verandermanagement/verandercommunicatie
 • Begeleiden en mede ontwikkelen nieuwe kennis en masterclass rondom lijncommunicatie
 • Coördinatie Trendonderzoek Interne Communicatie editie 2013
 • Verdere ontwikkeling kennis impliciete communicatie
 • Ondersteuning bij ontwikkeling praktijkleergang Interne CommunicatieKracht Versterken

2011 - 2011: Afstudeerder bij Involve

 • AkzoNobel: wereldwijd onderzoek naar strategiecommunicatie
 • Wageningen UR: intern klanttevredenheidsonderzoek voor Communication Services
 • Een groot netwerkbedrijf: opzet, coördinatie en realisatie van interne communicatie audit
 • Involve: onderzoek naar impliciete communicatie, ondersteuning bij de totstandkoming van IC in 3D

Opleiding

 • SI Trainer, Subconscious Impact, afgerond in 2017
 • SI Master, Subconscious Impact, afgerond in 2017
 • SI Practitioner, Subconscious Impact, afgerond in 2017
 • Master Corporate and Organizational Communication, Universiteit Twente, afgerond in 2011
 • Bachelor Communicatiewetenschap, Universiteit Twente, afgerond in 2010
 • VWO Atheneum, Strabrecht College Geldrop, afgerond in 2007

Overige activiteiten

2016: Auteur 'Organizational death: Hoe ermee omgaan? Inzichten en tips
Artikel over inzichten uit de wetenschap en praktijk van de sluiting van C1000 supermarkten. Whitepaper op Involve.eu, gepubliceerd op Managementsite.nl en gepubliceerd in Communicatie.

2014: Medeauteur Wat levert IC nu eigenlijk op? - Keuzen onderbouwen, rendement aantonen en accountable zijn in interne communicatie
Ontwikkeling kennis op het gebied van accountability en rendement in interne communicatie. Samen met Eric Smilde (Involve). 

2014: Medeauteur IC in 3D - interne communicatie in een breed organisatieperspectief
Hoofdauteurs Ilse van Ravenstein en Guus Kok. Bijdragen aan hoofdstuk over meten in interne communicatie en hoofdstuk over verandercommunicatie. 

2013: Bestuurslid Logeion Young Professionals
Bestuurslid met adviserende rol omtrent programmering en strategische richting community voor jongeren tot 30 jaar werkzaam in het communicatievak 

2012: Winnaar verkiezing Communicatietalent van het jaar
Verkiezing geïnitieerd door beroepsvereniging Logeion, vakblad Communicatie en Yacht. Nominatie op basis van vakbijdrage met 100% consistent.

2012: Medeauteur 100% consistent – De impact van impliciete communicatie
Verdere ontwikkeling kennis uit onderzoek naar impliciete communicatie tot handzame gids voor bestuurders, (verander)managers en communicatieprofessionals. Samen met Ilse van Ravenstein (Involve) en Mark van Vuuren (Universiteit Twente).

2009-2010: Onderzoeker en communicatieadviseur ROC van Twente
Stage met betrekking tot intern onderzoek naar communicatie van de ICT afdeling en evaluatie van opleidingsbrochures en opleidingswebsite.

meer adviseurs
ik begrijp het

Om u beter van dienst te kunnen zijn maakt Involve gebruik van cookies