Evert

“Medewerkers echt binden en boeien met waar je voor staat en waar je voor gaat. Consistentie in de vertaling van organisatie-identiteit naar integrale communicatie en interactie.”

Evert

Ervaring: heeft in verschillende bedrijfstakken ervaring opgedaan in de volle breedte van het communicatievak, interne communicatie bleek altijd de verbindende schakel.
Kracht: zijn bevlogenheid en betrokkenheid vertaalt zich in een pragmatische aanpak. Daarbij houdt hij oog voor detail zonder het zicht op het geheel te verliezen.
Interesse: wat zijn de drijfveren van organisaties en mensen, ‘waar staan we voor en waar gaan we voor’ … en hoe nemen we medewerkers hierin mee?

Persoonlijke gegevens

Naam: Evert Haverkamp
Geboortedatum: 24 november 1969

 


Evert's visitekaartje:

foto-tbv-profiel-Evert-finalsite.jpg

Als roeier streef ik - net als iedere roeier - naar ‘de perfecte haal’. Techniek, kracht, balans, souplesse; alles komt dan samen. Dan kom je in een flow en ga je sneller, je scheert over het water en het ziet er ogenschijnlijk eenvoudig uit. Ook in mijn werk streef ik na dat alles klopt met elkaar, dat het coherent is. Dat bereik je door medewerkers te binden en boeien met waar je voor staat en waar je voor gaat. Consistentie in de vertaling van organisatie-identiteit naar integrale communicatie en interactie. Wil je betrokken medewerkers? Betrek ze! Interne communicatie is geen doel op zich, maar een middel. Goede interne communicatie draagt er wezenlijk aan bij om een organisatie in een flow te krijgen. Dat ervaar je als medewerker, als klant, als stakeholder. Dat alles klopt en alles vanzelfsprekend lijkt te gaan. Dan is zelfs Olympisch goud mogelijk.


Werkervaring

2017 tot heden: senior adviseur bij Involve

Opdrachtgevers:

Nuclear Research and consultancy Group

 • Strategisch advies en implementatie verbetertraject ter versterking van de interne communicatie en onderliggende structuren.
 • Advisering en begeleiding van communicatie rondom koers van de organisatie. Versterken interactie en betrokkenheid medewerkers, toerusten middenkader.

Jumbo, centrale ondernemingsraad

Advisering interne positionering en meerjarenbeleidsplan communicatie van de centrale ondernemingsraad, ondernemingsraden en onderdeelcommissies.

De Nederlandsche Bank

Advies interne communicatie rondom grootschalige verhuizing en invoering ‘Anders werken’. Co-creatie communicatiestrategie en communicatie-concept.

2015 - 2016: senior communicatieadviseur bij Vialis (VolkerWessels)

 • Project herijking missie, visie en strategie, aansluitend vertaalslag naar communicatie
 • Interne communicatiestructuur opgezet: intranet, narrowcasting en nieuw personeelsblad
 • Adviseur directieteam

2008 - 2014: senior adviseur pr & communicatie bij Dimence (geestelijke gezondheidszorg)

 • Vanaf oprichting (fusie) begin 2008 direct betrokken bij totstandkoming identiteit, huisstijl, (communicatie rondom) integratie organisaties, opzet communicatiemiddelen
 • Adviseur voor raad van bestuur en HRM

2004 - 2007 Marketingcoördinator bij ABN AMRO Hypotheken Groep

 • Nauw betrokken bij bij rebranding van Bouwfonds Hypotheken naar Florius en herpositionering
 • Productintroducties/incentives/marketingcommunicatie richting tussenpersonen (hypotheekadviseurs)

2000 - 2004 Communicatieadviseur bij Bouwfonds Hypotheken
Marketingcommunicatie richting tussenpersonen (hypotheekadviseurs).

1998 – 2000 Senior kredietspecialist Speciale Relaties bij Bouwfonds Hypotheken
Kredietadviseur en accountmanagement richting samenwerkende verzekeraars.

1992 - 1998 Adviseur hypotheken en financiële planning bij tussenpersoon
Advisering hypotheken en financiële diensten aan particulieren.

1988 - 1992 trainee bij ABN AMRO Bank

Opleiding

 • Senior Communicatieadviseur C, Van der Hilst, afgerond in 2011
 • Communicatieadviseur B, Van der Hilst, afgerond in 2007
 • Intern Communicatiemanagement, Management studiecentrum, 2003
 • Diverse trainingen op het gebied van communicatiecoaching, organisatiecultuur, creatief schrijven, contentmanagement websites

Overige activiteiten

 • Examinator bij Van der Hilst, opleiding junior communicatieadviseur
 • Voorzitter Kamper roeivereniging De IJssel
 • 2000-2005 lid van de gemeenschappelijke ondernemingsraad van Bouwfonds, naast reguliere activiteiten succesvol gewerkt aan interne positionering en profilering van de OR
meer adviseurs
ik begrijp het

Om u beter van dienst te kunnen zijn maakt Involve gebruik van cookies