Margriet

‘Wat is jouw rol binnen de organisatie waar je werkt? Welke spoor trek jij?’.

Margriet

Ervaring: Brede ervaring in het communicatievak op het gebied van project-, lijn-, en verandercommunicatie.
Kracht: Open en enthousiaste adviseur die scherp analyseert. Haar aanpak is zowel creatief als praktisch.
Interesse: Wat is de verbinding tussen mensen en de organisatie waar ze in werken? En hoe kunnen we dit anders-dan-anders vormgeven?

Persoonlijke gegevens

 • Naam: Margriet de Kruijf
 • Geboortedatum: 26 april 1970

 


Margriet's visitekaartje

Magriet sneeuw blauw 300.jpg

Voor haar visitekaartje heeft Margriet gekozen voor het beeld van sporen in de sneeuw. “Deze sporen staan voor mij symbool hoe de medewerker en de organisatie met elkaar omgaan en om elkaar heen bewegen. Beiden zijn op weg en volgen dezelfde beweging, ze maken hun sporen in de sneeuw. Soms loopt de één iets voorop, en volgt de ander, dan weer zijn de rollen opgedraaid. Maar de sporen komen er niet zomaar, mensen maken de sporen. Dus als medewerker, als leidinggevende ben je zelf aan zet, jij bepaalt het ritme van de bochten én wanneer jij je bocht maakt. Dat is voor mij de essentie waar het om draait, wat is jouw rol binnen de organisatie en hoe ga je daar mee om?”


Werkervaring

2016 – heden: Senior communicatieadviseur Involve / lid bureaumanagement

Werkzaamheden voor Involve:

 • Management en coaching van het professionele team van Involve
 • Marketing- en communicatieactiviteiten
 • Diverse activiteiten binnen de bedrijfsvoering van Involve
 • Begeleiding IC-webinars ism Logeion

Opdrachtgevers:

2017:
Bibliotheek AanZet
Plan van aanpak verbetering communicatiestructuur en IC-functie.

TNO
Projectcoördinator contentmigratie intranet.

Maastricht UMC+
Advies over communicatieaanpak en -uitvoering Operational Excellenceprogramma 'Operatieve zorg met heel ons hart'.

DNV-GL
Opstellen advies en aanpak voor meer engagement van medewerkers in Nederland.

2016:
Dunea
Klankbord voor aanpak veranderprogramma Wave.

Radboudumc
Opstellen teamontwikkelingsplan voor afdeling Communicatie.

Swagelok Nederland
Ontwikkelen basisaanpak interne communicatie voor nieuwe strategie 2017-2020.

Hoogheemraadschap van Delfland
Opzet en realisatie van diverse interviews als input voor een plan van aanpak gericht op het communicatiever maken van de organisatie.

Maastricht UMC+
Ontwikkeling en uitvoering verandercommunicatieplan voor de verhuizing naar het nieuwe OK-complex in combinatie met het programma operational excellence.

Suez Recycling & Recovery Netherlands
Begeleiding afdeling communicatie in het ontwikkelen van hun visie op interne communicatie.

Gemeente Venlo
Opzet, coördinatie en realisatie van interne communciatie-audit gericht op verbetermogelijkheden voor o.a. de IC-rol van de teamleider en het verder doorvertalen van de besturingsfilosofie.

Rijkswaterstaat
Opzet, coördinatie en realisatie van interne communicatie-audit resulterend in een advies voor verbetering van corporate communicatie middelenmix en een advies voor vernieuwing formulemanagement van het corporate magazine KRACHT.

Janssen Pharmaceutica
Communicatie rondom HRM-programma Huis van Werkvermogen

2008 – 2015: Senior adviseur Gemeente Utrecht

 • Projectleider ‘communicatiever maken van de organisatie’, gericht op communicatieadviseurs en bedrijfsvoeringsadviseurs
 • Strategisch communicatieadvies aan directie Bedrijfsvoering over communicatiestructuur
 • Strategisch communicatieadvies bij diverse verandertrajecten
 • Projectleider doorontwikkeling gemeentelijke huisstijl
 • Projectleider communicatie rond finish en start Giro d’Italia in Utrecht

2004 – 2008: Adviseur Gemeente Utrecht

 • Communicatieadvies diverse projecten en programma’s op gebied van verkeer & vervoer
 • Campagneleider referendum Koopzondagen

2003 – 2004: Marketing- en communicatiemanager meubelholding Visenda BV

2000 – 2003: Eigenaar MH Productions

1994 – 2000: Organisatiecoördinator Flevo Totaal Festival

Opleiding

 • Diverse trainingen en cursussen op het gebied van adviseren, lijncommunicatie, scrum, factor C, crisiscommunicatie, 2004 t/m 2014
 • HEAO-Economisch Linguïstisch, afgerond in 1992
 • Atheneum – afgerond in 1988

Overige activiteiten

 • 2013 – heden: bestuurslid Kunstpuntgouda en Cultuurhuis Garenspinnerij in Gouda
 • 2004 – 2009: organisator kunst- en cultuurproducties via Boven de 7e verdieping in Gouda
meer adviseurs
ik begrijp het

Om u beter van dienst te kunnen zijn maakt Involve gebruik van cookies