Sabine Meulhof

Als studente is Sabine erg nieuwsgierig en is ze zich aan het specialiseren in strategische communicatie en organisatie antropologie. Via participerende observatie en interviews probeert ze zich in te leven in een organisatie en zoekt van daaruit passende oplossingen voor vraagstukken op communicatievlak. Ze probeert zo te begrijpen waarom mensen doen wat ze doen en de opgedane inzichten te delen. Ze is daarbij geïnteresseerd om via interculturele geweldloze communicatie bruggen te bouwen tussen wij en zij, jij en ik.

Sabine’s visitekaartje: Azteken print

“Deze wereldse afbeelding heb ik gekozen omdat het een Azteken print is die eigen is gemaakt door onze mode-industrie. Waar de diverse kleuren en drukke figuren in het origineel eerst nog belachelijk werden gemaakt of exotisch werden gevonden, is het nu een inspiratiebron. Door niet direct te oordelen maar met nieuwsgierigheid een nieuwe ervaring aan te gaan bereik je veel meer en leer je ook meer. Het belang van communicatie ligt voor mij in het leren kennen van elkaar en steeds beter begrijpen van jezelf en een ander.”

"Ik breng mensen graag samen"