C-Suite en Involve gaan samen

Sinds deze zomer is C-Suite Leadership Communication onderdeel van Involve. C-Suite adviseert directies en management teams over communicatie en change. Oprichter Michiel van Delden treedt toe als mede eigenaar van Involve en voert samen met Ilse van Ravenstein de directie. Met deze stap versterken we onze kennis op het gebied van leiderschapscommunicatie en change en onze advieskracht op bestuursniveau.

We blijven opereren onder het label Involve en kunnen zo nog meer bieden op het gebied van effectieve communicatie en verandering.

Michiel van Delden, oprichter van C-Suite: “De adviseurs van Involve weten als geen ander hoe je medewerkers effectief betrekt bij het waarmaken van je strategische doelen of bij een veranderproces. Bovendien heeft het bureau de omvang en de uitvoeringskracht om organisaties hierbij op grotere schaal te ondersteunen. Dat voegt echt iets toe aan de adviesrol die we met C-Suite de afgelopen 10 jaar speelden voor directies en management teams. Samen hebben we alles wat nodig is om ingrijpende veranderingen van het begin tot het eind en op elk niveau in de organisatie communicatief te begeleiden.”

Wat beide bureaus bindt is het geloof dat betrokken medewerkers meer dan ooit het succes van organisaties bepalen. Organisaties veranderen en vernieuwen; ze moeten wendbaar reageren op ontwikkelingen in de buitenwereld. Dat lukt alleen met mensen die zich sterk verbonden voelen met waar de organisatie voor staat. En meebewegen en meebouwen om dat elke dag samen waar te maken. Dat is wat Involve samen met haar klanten wil realiseren.