bpost

We maakten voor bPost een programma dat teamleiders handvatten geeft voor hun dagelijkse interactie. Het programma omvat individuele coaching, groep coaching en tools. We ontwierpen dit programma samen met het projectteam en samen met een Belgische coach.

Klant

bpost, marktleider in België, verzendt dagelijks 8,5 miljoen brieven en 150.000 pakjes. Omzet: €3 miljard. Circa 26.000 medewerkers. 

Vraag

bpost was op zoek naar meer betrokkenheid van en minder stress voor medewerkers. Zij vroegen ons hen te helpen om teamleiders sterker te laten interacteren.  

Aanpak 

Samen met een projectteam en een Belgische coach ontwierpen we een programma dat teamleiders handvatten geeft voor hun dagelijkse interacties. Het programma omvatte individuele coaching, groep coaching en tools.  

Eerst observeerden we het dagelijks werk op de werkvloer en ontdekten dat hoge werkdruk en weinig tijd voor overleg de focus moest zijn. De coaching draaide om de dagelijkse ‘touches’: korte momenten waarop teamleiders en medewerkers interacteren – met maximaal resultaat.  

We bepaalden specifieke momenten: wekelijkse informele momenten, formele cascade momenten, wanneer medewerkers signalen afgeven, etc. En voor al die momenten focusten we op interacteren via positief reageren, vragen en luisteren.  

Elk moment kreeg zijn eigen coaching module, inclusief groep en individuele coaching én tools voor het interacteren van teamleiders met hun teamleden. We testen en verbeterden de tools samen met de teamleiders, inclusief een tool om de impact te meten. Alles kwam samen in een interactiewerkboek en -tools. Ook leidden we coaches op om het programma in heel bpost uit te rollen.  

Resultaat

Door de testen ervoeren teamleiders het effect van hun eigen communicatie skills en hoe positieve en vragende interactie meer oplevert dan directieve interactie. Hun focus verschoof van praten naar luisteren.  Het programma loopt nu.