Gemeente Delft

Voor de Gemeente Delft trainden we interne gespreksbegeleiders in het faciliteren van teamgesprekken, voor het strategisch veranderprogramma. We ontwikkelden hierbij samen met hen een tool over hoe je goede gesprekken voert en hoe je anderen daarin helpt.

Klant

Gemeente Delft (maart 2017 – oktober 2017), ondersteuning verandertraject ‘Delft Doet’

Vraag

Voor een strategisch veranderprogramma binnen de gemeente zocht de programmamanager een gesprekstrainer om mensen op te leiden in het begeleiden van teamgesprekken over de verandering. Waarom ze aan ons dachten? Door ons boek ‘De Gespreksfluisteraar’, waarin we handvatten en tips geven over waardevolle gesprekken binnen organisaties. Het doel van de programmamanager: veiligheid creëren zodat teams goed met elkaar praten over wat zij nodig hebben om de gemeentelijke koers en strategie te laten slagen.  

Aanpak

We legden geen kant-en-klare oplossing neer. Samen met de groep enthousiaste gespreksbegeleiders vonden we de succesfactoren voor gesprekken binnen de gemeente. De deelnemers leerden daardoor veel van elkaar en zagen dat ze elkaar via intervisie konden helpen om goed voorbereid de gesprekken te begeleiden. Als methode lieten we ze in onze training gesprekken voeren over gesprekken voeren. En samen bespraken we dan wat er in de gesprekken gebeurde en hoe ze daarmee om kunnen gaan.   

We trapten af met een pilotsessie voor gespreksbegeleiders en pasten op basis van de feedback de training aan. De deelnemers deden rollenspellen en oefeningen voor hun rol als facilitator van de teamgesprekken, en omgaan met eventuele weerstand en de groepsdynamiek. We ontwikkelden een tool over hoe je goede gesprekken voert en hoe je anderen daarin helpt. Ook dit was co-creatie en resulteerde in een ‘Delft-boekje’ met achtergronden en tips van collega’s.

Resultaat

Ons traject maakte duidelijk dat medewerkers nog weinig idee hadden van het strategische veranderprogramma. En dat hielp Delft de kern en urgentie van haar veranderaanpak scherper te maken. En het leverde goed voorbereide gespreksbegeleiders op.