Janssen Pharmaceutica

Janssen Pharmaceutica wil in de ‘war for talent’ een aantrekkelijke werkomgeving zijn. Involve helpt bij de implementatie van de strategie om daar te komen. Bijvoorbeeld door de bouw van een zelfsturend ambassadeursnetwerk en tools en trainingen voor deze ambassadeurs en de leidinggevenden van Janssen, als onderdeel van de veranderaanpak.

Klant

Janssen Pharmaceutica is het Belgische onderdeel van Johnson & Johnson (wereldleider in farmacie). Janssen heeft 5000 medewerkers. 

Vraag

In de ‘war for talent’ staat Janssen Pharmaceutica voor de uitdaging om te gaan met een nieuwe generatie medewerkers én medewerkers die langer moeten werken. Het bedrijf wil daarom een aantrekkelijke werkomgeving zijn waar iedereen ‘met goesting door de poort komt’. Janssen koos daartoe voor het model van Huis van Werkvermogen. Janssen vroeg Involve om hulp bij de implementatie. 

Aanpak

We werkten vanaf de start mee en co-creëerden een meerjarige aanpak. 

We startten met de bouw van een zelfsturend ambassadeursnetwerk, een ‘guiding coalition’. De ambassadeurs verzamelen succesverhalen in verschillende ‘bouwprojecten’, ontwikkelen tools rondom de verschillende verdiepingen van het Huis van Werkvermogen, helpen collega’s die toe te passen en zijn een continu klankbord voor het projectteam. Involve begeleidde de ambassadeurs in hun rol, onder andere door verschillende bouwprojecten te ondersteunen en te faciliteren. 

Omdat leidinggevenden cruciaal zijn in veranderingen, hielp Involve een ‘leading coalition’ te bouwen via netwerksessies en – al drie keer op rij- de Dag(en) van de Leidinggevenden met workshops, reflectiemomenten en inspiratie. Samen met de ambassadeurs en projectleden ontwerpen we de dag, ontwikkelen we werkvormen, leiden de projectorganisatie en zijn dagvoorzitter/host.   

Ook ontwikkelden we het ‘bouwoverleg’, waarin collega’s onderling een loopbaangesprek met hun leidinggevende voorbereiden. Leidinggevenden krijgen gerichte tools om te praten over burn-out ter preventie.  

Behalve lijncommunicatie, betrekken we medewerkers direct via sessies als ‘Talentendagen’ met inspirerende sprekers over eigenaarschap van je loopbaan vanuit de bouwprojecten. En er is een rijk en toegankelijk communicatieplatform over het onderwerp met  artikelen op intranet, aandacht in het bedrijfsmagazine, op bedrijfsschermen en posters en in infosessies. 

Involve neemt deel in het projectteam en helpt  het team te reflecteren op het eigen functioneren en de activiteiten en te bepalen wat de richting en strategie is voor de toekomst. 

Resultaat

Het programma loopt nog steeds. Per jaar bekijken we de uitkomst van de activiteiten en leggen die vast in een dashboard. In 2017 werd het effect van de activiteiten op de medewerkers gemeten via een vragenlijst van de Vlaamse overheid en de Antwerp Management School. 

  • Ruim 150 ambassadeurs ontwikkelen nieuwe initiatieven in het Huis van Werkvermogen en dragen het gedachtengoed uit onder collega’s 
  • Ieder jaar nemen 500 leidinggevenden deel aan netwerksessies en/of de Dag van de Leidinggevenden en krijgen zij hulp in hun specifieke rol 
  • Jaarlijks nemen ruim 1400 medewerkers deel aan de Talent sessies en krijgen nieuwe inzichten over eigenaarschap van je loopbaan 
  • Medewerkers beschikken over ruim 30 tools om aan de slag te gaan met hun loopbaan
  • Het MTO toonde een stijging van de tevredenheid over talentontwikkeling van 62% naar 67% in 1 jaar 
  • Ruim 84% van de medewerkers kent het concept van het Huis van Werkvermogen en zij scoren significant hoger op actief werken aan hun loopbaan. 
  • Janssen staat bekend in België als koploper in de inzet op duurzame loopbanen. Vanuit Janssen is een extern netwerk van zo’n 10 bedrijven ontstaan dat kennis uitwisselt en nadenkt over duurzame loopbanen.