Janssen Pharmaceutica

Janssen Pharmaceutica is het Belgische onderdeel van Johnson & Johnson, wereldleider in farmacie. Janssen heeft circa 5000 medewerkers. Het bedrijf wil in de ‘war for talent’ graag een aantrekkelijke werkgever zijn. Involve helpt bij de implementatie van de strategie om dit van wens tot werkelijkheid te maken.

Vraag

In de ‘war for talent’ staat Janssen Pharmaceutica voor de uitdaging om te gaan met een nieuwe generatie medewerkers én met medewerkers die langer moeten werken. Het bedrijf wil daarom een aantrekkelijke werkomgeving zijn waar iedereen ‘met goesting door de poort komt’. Janssen koos daartoe voor het model van Huis van Werkvermogen. Janssen vroeg Involve om hulp bij de implementatie van dit model. 

Aanpak

We werkten vanaf de start mee en co-creëerden een meerjarige aanpak. We startten met de bouw van een zelfsturend ambassadeursnetwerk, een ‘guiding coalition’. De ambassadeurs verzamelden succesverhalen, ontwikkelden tools, hielpen collega’s die toe te passen en waren een continu klankbord voor het projectteam. Involve begeleidde de ambassadeurs in hun rol en bij hun activiteiten. 

Omdat leidinggevenden cruciaal zijn in veranderingen, hielp Involve een ‘leading coalition’ te bouwen via netwerksessies en managementdagen met workshops, reflectiemomenten en inspiratiesessies. Samen met de ambassadeurs en projectleden ontwerpen we deze dagen, ontwikkelen we werkvormen, leiden we de projectorganisatie en zijn we dagvoorzitter. Zo blijven leiders goed aangesloten en zijn ze steeds meer toegerust op hun rol in het realiseren van een positief werkklimaat binnen Janssen. Bovendien kunnen zij hierdoor een belangrijke rol spelen in de communicatie met hun teams.

Medewerkers worden ook direct betrokken bij het programma via sessies als ‘Talentendagen’ met inspirerende sprekers, bijvoorbeeld over eigenaarschap van je loopbaan. En er is een rijk en toegankelijk communicatieplatform over het onderwerp met artikelen op intranet, aandacht in het bedrijfsmagazine, op bedrijfsschermen en posters en in informatiesessies. 

Daarnaast ontwikkelen we diverse tools voor specifieke toepassingen, zoals een format waarmee  collega’s onderling een loopbaangesprek met hun leidinggevende voorbereiden. Leidinggevenden krijgen gerichte tools om te praten over burn-outs, ter preventie hiervan.  

Resultaat

Het programma loopt nog steeds. Per jaar bekijken we de uitkomst van de activiteiten en leggen we die vast in een dashboard. In 2017 werd het effect van de activiteiten op de medewerkers gemeten via een vragenlijst van de Vlaamse overheid en de Antwerp Management School: 

  • Ruim 150 ambassadeurs ontwikkelen nieuwe initiatieven in het Huis van Werkvermogen en dragen het gedachtegoed uit onder collega’s;
  • Ieder jaar nemen 500 leidinggevenden deel aan netwerksessies en/of de Dag van de Leidinggevenden en krijgen zij hulp in hun specifieke rol;
  • Jaarlijks nemen ruim 1400 medewerkers deel aan de Talent sessies en krijgen nieuwe inzichten over eigenaarschap van je loopbaan;
  • Medewerkers beschikken over ruim 30 tools om aan de slag te gaan met hun loopbaan;
  • Het MTO toonde een stijging van de tevredenheid over talentontwikkeling van 62% naar 67% in 1 jaar;
  • Ruim 84% van de medewerkers kent het concept van het Huis van Werkvermogen en zij scoren significant hoger op actief werken aan hun loopbaan;
  • Janssen staat bekend in België als koploper in de inzet op duurzame loopbanen. Vanuit Janssen is een extern netwerk van zo’n 10 bedrijven ontstaan dat kennis uitwisselt en nadenkt over duurzame loopbanen.