Kramp

Kramp vroeg Involve om ondersteuning bij de uitrol van de strategie en de kernwaarden van de organisatie. Involve ontwikkelde een aanpak waarin impliciete communicatie een belangrijke rol speelde naast het expliciete verhaal.

Vraag

Involve werd door Kramp aangehaald om te ondersteunen bij het uitrollen van de Kramp Way, dit is de benaming van de strategie en kernwaarden van Kramp.

Aanpak

Door ons te verdiepen in beschikbare documenten en door interviews te houden met directieleden, directeuren en stafhoofden hadden we een stevige basis voor de aanpak.

Vervolgens is er een projectgroep gevormd met de CEO, managers van HR en Communicatie en een team van Involve. Hierdoor was het mogelijk door te pakken en gelijktijdig de directie nauw betrokken te houden.

De uitrol en borging van de Kramp Way vond plaats door:

 • Visualisatie van het totale verhaal van de Kramp Way in de vorm van een learning map. Visualisatie geeft iedereen de vrijheid het verhaal te koppelen aan eigen werkzaamheden en projecten. In dit verhaal werd er ook veel aandacht besteed aan de bewijsvoering.
 • Een online Managers Guide ter ondersteuning van de managers voor hun belangrijke taak in de uitrol over de hele organisatie. De onderdelen van de Managers Guide zijn:
  • Het totale Kramp Way verhaal in tekst;
  • Een op maat te maken introductieverhaal in woord en beeld;
  • De visualisatie inclusief tekstuele toelichting van alle elementen;
  • Een totaalprogramma voor de uitrol, met keuzeopties voor alle programmaonderdelen;
  • Acties en suggesties voor borging.
 • Structurele aandacht voor alle relevante beslissingen en activiteiten in de organisatie door het invoeren van een management update met duidelijke communicatieve handvatten voor managers.

De aanpak was opgedeeld in vier stappen.

 • Een internationale kick-off van de strategie en kernwaarden voor alle (hogere) managers. Deze kick-off was het startsein voor stap twee;
 • De uitrol binnen de hele organisatie door middel van op maat gemaakte sessies voor de lokale en functionele teams, met ondersteuning en materialen voor het lokale management;
 • Kick-down na een half jaar. Om feedback te verzamelen over de gegeven sessies, ervaringen te delen en de uitkomsten structureel te borgen. Dat is gelijk de opmaat naar het vervolg;
 • Het structureel borgen van de strategie en kernwaarden in alle plannen, projecten en besluiten.

Gelijktijdig aan het doorlopen van deze vier stappen is er continu aandacht voor de strategische keuzes en het toepassen van de kernwaarden in interne communicatiemiddelen. Zoals het personeelsblad, de overlegstructuur en in de op ons advies geïntroduceerde management update.

Resultaat

Dit traject heeft opgeleverd dat de top 100 managers…

 • De Kramp Way kennen, begrijpen en beleven;
 • Weten welke organisatie-brede activiteiten er ondernomen worden om de Kramp Way te bewijzen en bevestigen;
 • De tools en methodieken om het verhaal over te brengen beheersen en concreet weten te maken voor hun medewerkers;
 • Strategische keuzes kunnen beoordelen en weten wat ze met hun afdeling of team kunnen doen om een bijdrage te leveren aan de Kramp Way;
 • Zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor de implementatie, borging en naleving van de Kramp Way.

Daarnaast heeft Involve Kramp de handvatten gegeven om de lokale uitrol en borging zelf te organiseren. Involve fungeert in deze fase als klankbord.