MUMC +

Samen met Maastricht Universitair Medisch Centrum ontwierpen we het intern communicatiebeleid inclusief een communicatieve veranderaanpak. Voor de Operatie Kamer werden deze voor het eerst in praktijk gebracht.

Klant

Maastricht Universitair Medisch Centrum, de + staat voor preventie en gezondheidsbevordering. Er werken 7000 medewerkers; 4000 studenten van de Faculty of Health Medicine and Life Sciences van Maastricht University doen er praktijkervaring op.  

Vraag

Of liever: vragen – we werken al lang met het MUMC+ samen aan ontwikkeling van het IC beleid en een communicatieve veranderaanpak.  

We zijn gestart met het IC beleid ontwikkelen om helder te krijgen waar de functie wel en niet van is, inclusief een veranderaanpak.  

Die veranderaanpak brachten we voor het eerst in praktijk voor de OK: de verbouwing daarvan ging hand in hand met een nieuwe manier van werken voor de medewerkers. De veranderingen bij de OK waren meteen een testcase voor de veranderaanpak, die de basis moet zijn voor veranderingen bij andere MUMC+ onderdelen. Zoals bijvoorbeeld in het programma Material Management dat grote veranderingen met zich meebrengt in de werkwijze voor distributie en gebruik van alle soorten materialen in de kliniek 

We hebben samen met het IC team het IC beleid herijkt, op basis van de aangescherpte visie, missie en ambitie van het MUMC+   

Aanpak

De MUMC+ verantwoordelijke voor IC en Involve spraken samen met belangrijke spelers in het ziekenhuis en ontwikkelden gaandeweg het IC-beleid. Met als focus: keuzes maken in inhoud, lijncommunicatie versterken en middelen gericht inzetten. Zodat belangrijke onderwerpen de focus en aanpak krijgen die ze verdienen en om de dialoog daarover te versterken. 

Bij de OK liepen we mee en spraken we met zoveel mogelijk mensen om te ervaren hoe het is te opereren in een organisatie die 24 uur per dag open is en waar mensen werken volgens vaste protocollen op vaste manieren en plekken. Met het IC beleid als basis testten we een aanpak die als blauwdruk voor verandercommunicatie kan dienen.  

Resultaat

Een helder IC beleid dat meebeweegt met de context van het MUMC+, Structuur en focus voor het IC team. Een veranderaanpak die effectief is ingezet bij zowel de OK als Material Management en die het IC-team zelfstandig gebruikt bij veranderingen op de Intensive Care.