Nationale Politie

Involve ontwierp samen met de directie Communicatie en de afdeling Innovatie en Onderzoek het intern communicatiebeleid voor de Nationale Politie. De regio’s en de districten konden daarop aansluiten.

Klant

De Nationale Politie is het landelijke politiekorps van Nederland, met meer dan 50.000 medewerkers.

Vraag

De afdeling Innovatie en Onderzoek en de directie Communicatie vroegen Involve om samen met hen een intern communicatiebeleid te maken waarbij ook de regio’s en districten van de Politie konden aansluiten.

Aanpak

We groeven ons helemaal in door veel over de organisatie, haar ambitie en strategie te lezen en de interne communicatiemiddelen grondig te bekijken. We spraken met vertegenwoordigers van het strategieteam en van HR en woonden een 2-daagse sessie met de communicatieafdeling bij over vernieuwing.

In onze aanpak werkten we nauw samen met de vertegenwoordigers van de directie Communicatie en Innovatie en Onderzoek. Ook toetsten we doelbewust onze eerste ideeën met communicatieadviseurs op centraal, regionaal en districtsniveau. Met als centrale vraag: wat werkt wel en wat werkt niet op jullie niveaus in de Politie-organisatie?

Het voorgestelde IC beleid bespraken we ten slotte met de top van de directie Communicatie en de dienst waaronder Innovatie en Onderzoek valt.

Resultaat

Uit deze samenwerking en uit de inbreng van alle betrokkenen is een beleid voortgekomen, dat de wensen voor interne communicatie kan beantwoorden, dat werkt voor de communicatieadviseurs en dat aangeeft hoe de adviseurs samen het beleid kunnen invoeren (en uitvoeren!), inclusief de opzet van een netwerk van communicatieadviseurs op alle niveaus.