Sweco

De OR van ingenieursbureau Sweco (voorheen Grontmij) vroeg hulp bij de communicatie voor de totstandkoming van een nieuw, door alle partijen gedragen arbeidsvoorwaardenproces en voor een OR-verkiezingscampagne.

Klant

Sweco is Europa’s grootste ingenieursadvies- en architectenbureau met een omzet van circa €1,8 miljard en ongeveer 16.000 medewerkers in Europa, waarvan ruim 1500 in Nederland.

Vraag

De OR van Sweco wilde advies en uitvoering voor twee zaken:
• De OR-verkiezingen, gericht op het creëren van een sterke OR, die meebouwt aan Sweco’s toekomst;
• Het arbeidsvoorwaardenonderzoek (AVO) om tot een cao onderhandelscenario gesteund door medewerkers, OR en directie te komen.

Aanpak

Het AVO, de verschillende onderhandelingsscenario’s en de gevolgen daarvan voor medewerkers vormden een complex geheel. Als stap 1 schreven we een verhelderend verhaal hierover, als basis voor alle communicatie over dit onderwerp. Dat deden we ook voor de OR-verkiezingen, waarbij we duidelijk maakten hoe het AVO en de OR-verkiezingen zich tot elkaar verhielden.

Stap 2 was het direct en persoonlijk benaderen van mogelijke kandidaten voor de OR-verkiezing en gesprekken over het AVO faciliteren. Belangrijke spelers als OR-leden, managers, HR en directie kregen van ons diverse tools om die gesprekken te kunnen voeren. Via ondersteunende zichtbare middelen vroegen we aandacht voor AVO en voor de verkiezing. Op bestaande middelen (intranet, nieuwsbrief) gaven we alle informatie.

Resultaat

De OR-wervingscampagne leverde een goede diversiteit aan kandidaten op. 75% van de medewerkers stemde tijdens de OR-verkiezing. De opkomst voor de peiling over het arbeidsvoorwaardenoverleg, een belangrijk onderdeel van het AVO, was hoog: ruim 70% van de medewerkers gaf aan welke partij hen moest vertegenwoordigen in het arbeidsvoorwaardenoverleg met de directie. Dat leidde weer tot een advies aan de directie, waarmee de directie en de nieuwe OR het arbeidsvoorwaardenoverleg verder vorm konden geven.