Wavin

Wavin Group is de wereldmarktleider in kunststof leidingsystemen met vestigingen in meer dan 25 landen en een onzet van €1,2 miljard. Er werken circa 5500 medewerkers. Samen met Wavin ontwikkelden we het ‘Living the Brand’ programma, waarmee alle medewerkers de kernwaarden van Wavin en hun merk-ambassadeurschap concreet in konden vullen.

Vraag

‘Wij willen een sterk merk bouwen, ook door de merkbelofte en merkwaarden actief naar klanten en elkaar uit te dragen. Ontwikkel samen met ons een brand engagement programma daarvoor.’ Het doel van dit programma was om medewerkers te ondersteunen en te motiveren om het merk ambassadeurschap op zich te nemen in hun dagelijks werk.

Aanpak

Om een passende aanpak te kunnen ontwikkelen, brachten we samen met de managementteams in de diverse landen de lokale situatie in kaart. Zo kregen we inzicht in de verschillend startposities en culturele behoeften en dat was belangrijke input; het programma moest daarvoor ruimte bieden om effectief te kunnen zijn. Door de lokale MT’s in een vroeg stadium te betrekken konden we bovendien werken aan hun commitment voor het programma; zij speelden immers een belangrijke rol in de programma-uitvoering.

Het ‘Living the brand’ programma bestond uit verschillende bijeenkomsten en teamsessies waarin managers en medewerkers inzicht ontwikkelden in de betekenis van het merk – waar willen wij voor staan in de markt – en die zelf vertaalden naar concrete implicaties voor hun dagelijks werk. Managers werden goed voorbereid om het merkverhaal uit te kunnen dragen en de sessies met hun mensen te begeleiden en de uitkomsten te verankeren.

En vaste uitdaging bij dit soort programma’s in grote internationale organisties, is dat het niet mogelijk is om alle teams te ondersteunen met externe facilitators. Daarom werkten we ook bij Wavin met veel hulpmiddelen die managers en teams zelfstandig konden gebruiken, en die hen hielpen om het juiste gesprek te voeren en samen een concreet resultaat te bereiken. Faciliteren op afstand noemen we dat. In de toolkit zaten werkvormen, scripts voor de sessies, een presentatie, hand-outs en video’s met best practices. een deel was ‘verplichte kost’, een deel kon worden aangepast aan het soort team en de lokale behoeften.

Resultaat

Dit alles leidde tot een succesvolle implementatie van het programma. Met veel positieve energie, saamhorigheid, gedeelde trots én creativiteit rondom het Wavin merk. En met een sterkere verbinding tussen de merkbelofte en merkwaarden en de dagelijkse praktijk van medewerkers.