Even reflecteren: terugblik

Hoe hebben wij dit turbulente jaar beleefd? Wat speelde er bij onze opdrachtgevers? Waar zijn we met het team van Involve trots op? Welke lessen hebben we getrokken? Op de laatste dag van het jaar een kleine terugblik.

Michiel van Delden: ”Waar ik trots op ben, is dat we als team goed hebben aangevoeld waar organisaties in deze bijzondere tijd behoefte aan hebben”.

 

Het gemeenschappelijkheidsmodel
Al jaren experimenteren organisaties met nieuwe vormen van organiseren, zoals bijvoorbeeld Agile en zelfsturing. Steeds vaker zien we zeer autonome teams die heel doelgericht werken aan concrete resultaten. En doordat zij ook vaker hun eigen interne social media platforms gebruiken, horen we soms de zorg: wat is er nog gemeenschappelijk? Zijn we nog wel één organisatie? Hoe blijven mensen verbonden met elkaar en met het ‘grote verhaal’? Om daar meer over te leren startten we samen met Leike van Oss, Erik Reijnders en Mark van Vuuren een onderzoeksproject rond de vraag: hoe zorgen verschillende typen organisaties voor gemeenschappelijkheid? De resultaten van het onderzoek brachten we samen in het gemeenschappelijkheidsmodel. Bij de publicatie hiervan begin 2020 wisten we nog niet hoezeer gemeenschappelijkheid binnen organisaties dit jaar extra op de proef zou worden gesteld.

Thuiswerken
Onze jarenlange ervaring als ‘virtueel team’ kwam ons goed van pas toen het land dit voorjaar op slot ging. Toch had het wegvallen van fysiek samenzijn ook voor ons veel impact. De maandelijkse bureaudagen zijn voor ons heilig, omdat teamontwikkeling en kennisuitwisseling echt beter gaan als je elkaar ontmoet. Dat leren we onze opdrachtgevers en dat hebben we nu zelf weer aan den lijve ondervonden. Van de 12 bureaudagen waren er slechts 4 fysiek, de rest ging online. En ja: je kunt heel veel online doen. Als je zo’n dag slim inricht (zie onze tips voor effectieve online meetings en voor het samenwerken met collega’s in Office 365), kan het zeker ook energiek en gezellig zijn. Met onze eigen online bureaudagen haalden we zelfs de krant en zelfs voor de traditionele kerstlunch vonden we een prachtig alternatief. Maar toch… ondanks de jubelende verwachtingen blijft onze conclusie dat thuiswerken niet het nieuwe normaal wordt.

Tim: ”Elkaar live zien en bijpraten was er dit jaar niet bij. Toch genoten we online mee van de kerstrondreis en maakten we het samen gezellig. Zo waren we toch verbonden en dat maakte deze bureaudag warm en uniek.”

 

De hybride organisatie
Het nieuwe normaal wordt hybride: mensen werken in de toekomst in wisselende samenstellingen thuis en op kantoor. Daarbij is het soort activiteiten bepalend: kennisuitwisseling en teamontwikkeling vragen om fysieke ontmoetingen, net als netwerken en het bouwen aan een sociale structuur. Veel taakgerichte communicatie en samenwerking kan prima online. Maar in alle gevallen vraagt het om maatwerk per organisatie, zodat je ook in het nieuwe normaal blijft zorgen dat medewerkers betrokken en verbonden blijven met het werk, met de organisatie en met elkaar. Deze gedachten werkten we deze zomer uit in een opinieblog en in een uitgebreider verhaal samen met onze collega’s van Evolve. We deden samen met Adformatie een onderzoek naar de impact van de coronamaatregelen op (de perceptie van) interne communicatie en samenwerking. En op dit moment werken we aan concrete tools om voor elke organisatie de juiste mix van online en fysiek te kunnen bepalen.

Versneld vernieuwen, of.. reorganiseren
Een crisis zoals we nu beleven betekent voor onze opdrachtgevers extra aandacht voor verandering. Soms omdat een reorganisatie nodig is. Soms omdat er momentum ontstaat om bestaande veranderprocessen te versnellen. En soms een combinatie van beide. We begeleidden dit najaar verschillende reorganisaties, waarbij in alle gevallen weer duidelijk werd hoe waardevol het is om zo’n ingrijpend proces met zorg aan te pakken. Of, zoals collega Bas van Glabbeek in zijn blog zegt: onzorgvuldigheid in zo’n proces achtervolgt je nog lang – het kost namelijk vertrouwen. Andere opdrachtgevers zagen de kans om bestaande veranderingen te versnellen om zo sterker uit de crisis te komen. Dat was voor ons de aanleiding om onze veranderaanpak nog eens helder te beschrijven in de whitepaper Versneld vernieuwen. Centrale gedachte daarin: zorg dat verandering niet een proces is van veel praten en veel activiteiten naast het werk, maar zorg dat je verandering zo snel mogelijk concreet maakt in het werk, door en met de mensen die dat werk doen.

Veranderkundig programmamanagement
Tot slot kwam in het najaar ook een langgekoesterde wens uit: we verbreedden ons aanbod met programmamanagement. We hebben in opdrachten altijd veel samengewerkt met programmamanagers. Daarbij leerden we dat een slimme combinatie van communicatie, verandermanagement en programmamanagement een goed recept is om blijvende verandering te realiseren (zie ook deze whitepaper). De eerste twee competenties leveren we al jaren, dus is het logisch om ook die derde aan te bieden. Daarom hebben we dit jaar twee programmamanagers gevraagd om zich aan Involve te verbinden en bieden we onze klanten nu een integrale aanpak voor veranderprogramma’s.

Verder bouwen aan Involve
Natuurlijk vonden we dit jaar net als de meeste ondernemingen ook de nodige hobbels op ons pad. Bij de eerste lockdown viel er veel werk weg en het was lange tijd onzeker hoe de markt zich zou ontwikkelen. De keuze om te blijven bouwen aan ons bureau en aan onze expertise bleek de juiste. Net als de focus op de vraagstukken die juist nu leven bij opdrachtgevers: veranderingen écht waarmaken, zorgvuldig reorganiseren, leren samenwerken in hybride organisaties. Met deze thema’s op de agenda gaan we met vertrouwen, een volle portefeuille (en hopelijk snel twee nieuwe collega’s) het nieuwe jaar in.