Involve for alignment

Strategic alignment betekent dat alle medewerkers in een organisatie dezelfde doelen voor ogen hebben. En gemotiveerd zijn om in hun dagelijks werk mee te helpen om die doelen te realiseren.

Dat is vooral een uitdaging wanneer er een nieuwe merk- of organisatiestrategie is. Of wanneer twee organisaties integreren na een fusie of overname en een nieuwe gemeenschappelijke koers gaan varen. Dan is het essentieel dat alle collega’s snel ervaren dat de nieuwe strategie ook van hen is. Zodat zij deze kunnen omarmen, helpen realiseren en trots uitdragen.

Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Een nieuwe strategie is vaak nog abstract en niet iedereen ziet meteen het belang ervan in. Wij helpen organisaties met het ontwikkelen en uitvoeren van een alignmentprogramma waarbij managers en medewerkers actief betrokken zijn bij het vormgeven en vertalen van de strategie naar hun dagelijkse praktijk.

Specifieke diensten waarmee we je kunnen helpen

Een inspirerend strategieverhaal

Directies en managementteams begeleiden bij het ontwikkelen van een inspirerend strategieverhaal in woord en beeld, om de essentie en betekenis van de strategie tot leven te wekken.

Een ‘leidende coalitie’ opbouwen

Activeren van seniormanagers en andere (opinie)leiders om samen als team leiding te geven aan het operationaliseren en uitvoeren van de strategie.

Impactvolle bijeenkomsten

Ontwerpen en faciliteren van interactieve bijeenkomsten met managers en/of medewerkers. Om de strategie vorm- en betekenis te geven en te vertalen naar de dagelijkse praktijk.

Versterken van communicatie in de lijn

Versterken van de communicatie- en interactieskills van managers en medewerkers. Leidinggevenden toerusten om hun teams te betrekken bij het vertalen en praktisch maken van de strategie. Ontwikkelen van praktische tools om teams hierbij te helpen.

Communicatiemedia

Ontwikkelen van middelen en platforms die medewerkers daadwerkelijk bereiken, raken en gebruiken. En die een interactief communicatieproces ondersteunen.

Communicatiemanagement en monitoring

Uitvoering en management van het alignmentprogramma. Monitoren in hoeverre de strategie ‘landt’ in de organisatie en medewerkers hierbij actief betrokken zijn.