Involve for change

Een financiële instelling die sneller wil innoveren om de concurrentie voor te blijven. Een bouwbedrijf dat beseft dat digitalisering en duurzaamheid de sector drastisch gaan veranderen. Een overheidsorganisatie die burgers als klanten moet gaan zien. Een vervoersbedrijf dat prestatiegerichter wil worden.

Het zijn voorbeelden van organisaties waar zaken fundamenteel moeten veranderen om succesvol te kunnen blijven. Vaak raakt dat verschillende aspecten van de organisatie: processen en besturing, systemen, producten en bedieningsmodellen, cultuur en gedrag.

Projecten en programma’s leveren vaak de bouwstenen voor zo’n verandering. Maar uiteindelijk zijn het de teams die er een succes van maken. Wij ontwikkelen effectieve communicatie- en veranderprogramma’s om hen actief te betrekken. En we helpen managers om vanuit een inspirerende visie en met de juiste toon leiding te geven aan het veranderproces.

Specifieke diensten waarmee we je kunnen helpen

Inspirerend veranderverhaal

Directies en managementteams begeleiden bij het ontwikkelen van een inspirerend veranderverhaal waar medewerkers warm voor lopen.

Een ‘leidende coalitie’ opbouwen

Activeren van seniormanagers en andere (opinie)leiders om samen als team leiding te geven aan het veranderproces.

Versterken van communicatie in de lijn

Versterken van de communicatie- en interactieskills van managers en medewerkers. Leidinggevenden toerusten om hun teams te betrekken en in beweging te brengen. Ontwikkelen van praktische tools om teams hierbij te helpen.

Impactvolle bijeenkomsten

Ontwerpen en faciliteren van interactieve bijeenkomsten met managers en/of medewerkers. Om verandering betekenis te geven en te vertalen in concrete acties.

Communicatiemedia

Ontwikkelen van middelen en platforms die medewerkers daadwerkelijk bereiken, raken en gebruiken. En die een interactief communicatieproces ondersteunen.

Communicatiemanagement en monitoring

Uitvoering en management van het communicatie- en changeprogramma. Monitoren hoe mensen de verandering beleven en vormgeven. En volgen in hoeverre de dagelijks merkbare en voelbare keuzes consistent zijn met de belofte van de verandering.