Involve for collaboration

Soepel samenwerken tussen mensen, afdelingen en organisatielagen. Het klinkt zo eenvoudig en toch loopt het vaak niet zoals het moet. Afdelingen richten zich op hun eigen prioriteiten maar stemmen niet af met anderen. Mensen kennen elkaar niet goed genoeg of kunnen elkaar niet vinden. Verschillende teams vinden hetzelfde wiel uit. Het zijn herkenbare situaties met soms grote gevolgen voor de effectiviteit van de organisatie. En voor de motivatie en betrokkenheid van medewerkers.

Communicatie is een belangrijk element bij het verbeteren van samenwerking. Daarbij gaat het allereerst om de structuur – hebben we de juiste verbindingen en overleggen? Is duidelijk wie welke verantwoordelijkheid heeft? Maar het gaat ook om de inhoud en het proces – de manier waarop wordt gecommuniceerd. Wij helpen organisaties om hun huidige communicatie op deze punten te analyseren en te verbeteren. Van gerichte actie bij een specifiek deel van de organisatie tot een volledige herziening van de communicatie- en overlegstructuur.

Specifieke diensten waarmee we je kunnen helpen

Scan of audit

Wat zijn de sleutelrollen in de communicatie en samenwerking? Hoe functioneert de huidige communicatiestructuur? Wat is het huidige communicatieklimaat? Welke verbeteringen zijn noodzakelijk om de samenwerking te versterken? Al deze vragen worden uiteraard beantwoord tegen de achtergrond van de specifieke organisatiecontext.

Versterken communicatiestructuur

Ontwerpen en implementeren van een nieuwe communicatie- en overlegstructuur. Dit kan gaan over de communicatiemiddelen en kanalen: intranet, interne social media, nieuwsbrieven, magazines. Maar ook over de overlegstructuur, en het begeleiden van spelers om hun rol in de nieuwe structuur goed te vervullen.

Versterken communicatiecultuur

Verbeteren van het communicatieklimaat in de organisatie. Versterken van de kwaliteit van persoonlijke communicatie- en gesprekken. Inclusief concrete trainingen en tools voor sterkere communicatie- en interactieskills.

Mogelijk komen we samen tot de conclusie dat een veranderprogramma nodig is. Dat begeleiden we dan ook graag.