Involve for engagement

Het is helder: grote betrokkenheid van mensen bij je organisatie zorgt voor een beter resultaat. En betrokken medewerkers zijn gelukkiger en gezonder. Hoe zorg je dat je die hoge betrokkenheid vasthoudt? En wat doe je als die betrokkenheid toch lager blijkt te zijn dan gewenst?

Natuurlijk, werkinhoud en arbeidsvoorwaarden spelen een rol. Maar de belangrijkste voorwaarden voor betrokkenheid zijn: duidelijke doelen waar mensen zich mee kunnen verbinden, goede relaties en samenwerking én invloed op het werk. In de ideale situatie hebben mensen een goed beeld van hun eigen rol en toegevoegde waarde in het grotere geheel. Ze werken prettig samen doordat hun collega’s dezelfde prioriteiten hebben. En door consequent vast te houden aan die prioriteiten zien ze concreet resultaat van hun inspanningen.

Organisaties die op die manier focus weten te creëren leveren ook de beste prestaties. Wij helpen organisaties om dit te realiseren door een goede analyse van de belemmeringen en een effectief verbeterprogramma.

Concrete diensten waarmee we je kunnen helpen

Onderzoek en analyse

Door middel van een betrokkenheidsonderzoek en/of kwalitatieve analyse vaststellen wat de belangrijkste knelpunten en de meest effectieve hefbomen voor verbetering zijn. En zorgen voor goede communicatie over de resultaten. Door gesprekken over de resultaten te begeleiden of gespreksleiders te trainen. En de zichtbare realisatie van de feedback te bewaken.

Ontwikkelen verbeterprogramma

Samen met management, HR en andere spelers uitwerken van een actieplan om betrokkenheid te verbeteren.

Versterken gemeenschappelijke focus

Ontwikkelen en begeleiden van een programma om de connectie tussen organisatiedoelen en de doelen en activiteiten van teams te versterken. (Zie ook: Involve for alignment)

Versterken communicatie binnen teams

Gerichte activiteiten om de relaties en de samenwerking binnen teams te versterken. Zowel onderling als tussen team en leider. Bijvoorbeeld gericht op de effectiviteit van het werkoverleg en de interactie- en gespreksskills van teamleden en leiders.

Verbeteren samenwerking tussen teams

Gerichte activiteiten om te zorgen voor de juiste communicatiestructuur en een effectief communicatieproces, waardoor afdelingen en teams soepel samenwerken. (Zie ook: Involve for collaboration)