Sjanet Bonte: “de kunst is écht samen optrekken op weg naar resultaat”

Hoe kijken collega’s en vakgenoten naar het werk als communicatie- en changespecialist? Sjanet Bonte, senior adviseur bij Involve, vertelt over haar ervaringen met veranderprocessen bij verschillende opdrachtgevers.

Wat is volgens jou de grootste uitdaging in veranderprogramma’s?

Veranderprogramma’s met blijvende impact brengen eigenlijk altijd uitdagingen met zich mee. Voor mij is de belangrijkste: hoe verbind je een veranderprogramma met wat er in de lijnorganisatie gebeurt? Vaak werkt een bevlogen, dedicated programmateam hard aan het resultaat dat je met de verandering voor ogen hebt. Maar in de staande organisatie, in de teams waar vaak de echte verandering moet plaatsvinden, is het weer ‘iets nieuws dat erbij komt’. Hoe zorg je dan voor blijvende aandacht en voldoende urgentie? Hoe help je het leiderschap die verandering ook echt te dragen en met het team waar te maken? De grootste kunst is echt samen optrekken, onderweg naar het resultaat dat je beoogt. En dat blijft volgens mij steeds samen zoeken – samen balanceren – samen vinden.

Welke situatie is je altijd bijgebleven bij een klant die middenin een veranderproces zat?

Er zijn zoveel mooie veranderprocessen geweest waar ik deel van uit mocht maken, en daar blijft me veel van bij! Bijvoorbeeld die ene directeur die zei: “Jullie hebben me doen inzien hoe belangrijk het is om gewoon het gesprek aan te gaan. Naar collega’s toe te lopen en echt geïnteresseerd te zijn in hun zorgen of dilemma’s.” Bij een ander veranderprogramma kwamen we in eerste instantie aan boord om te helpen met communicatie & change, maar na een paar maanden werd ik gevraagd het hele programma te leiden. Gedurende het verdere ontwerp en de uitrol van het programma kon ik mijn expertise op communicatie & change-gebied heel mooi verbinden aan mijn rol als programmamanager. Ik heb zo echt ontdekt hoe die expertises elkaar versterken.

Wat zijn jouw belangrijkste lessen over veranderprocessen?

Dan denk ik aan twee quotes van Loesje. De eerste quote: “Aan het strand is iedereen directeur.” We zijn allemaal gelijk, en iedereen heeft een eigen beeld van de werkelijkheid en van wat nodig is. Iedereen bepaalt ook zijn of haar eigen gedrag, en of je daarin verandert of niet. Als dat zo is, dan heb je de tweede quote echt nodig: “Waarom moeilijk doen als het samen kan?”. Door het echt samen te doen kom je pas in gesprek over waar de verandering wringt, hoe mensen er tegenaan kijken en wat ze nodig hebben om te veranderen. Dat gesprek betekent overigens niet altijd 1-op-1 aan tafel, het gaat om een integrale aanpak waarin je werelden verbindt.

Hoe pakken jullie veranderprocessen zelf aan binnen Involve?

We zijn een kleine organisatie van 20 adviseurs. En met een eigen identiteit: weinig hiërarchie, open cultuur en veel online samenwerken. Per verandering wordt gekeken wat de impact is, en op basis daarvan bepaald wat de beste aanpak is. Dat kan soms een helder berichtje op Teams zijn. Of het is een uitgebreid proces van een aantal maanden waar we meerdere keren samen aan werken op de dagen dat we elkaar zien. Dus eigenlijk gaat dat hetzelfde als bij onze klanten: op basis van de organisatie en de impact van veranderingen op mensen bepaal je wat de beste aanpak is.