Change Made Simple

Hoeveel veranderingen heb je al geleid de afgelopen jaren? Wanneer gingen die goed? Soepel, mensen enthousiast mee, het resultaat dat je wilde? Wat heb je toen gedaan waardoor het lukte?

In dit boek vind je geen nieuwe stappenplannen, theoretische bespiegelingen of wetenschappelijke uiteenzettingen. Wel praktische inzichten in het basismechanisme van organisatieverandering. Door een verandering aan de hand van vier succesfactoren in het dagelijkse werk plaats te laten vinden met kleine en concrete stappen, maak je de kans op een succesvolle verandering groter.

Dat klinkt logisch, maar het is lang niet altijd de praktijk. Om je te helpen stellen we in dit boek steeds vier kernvragen. Deze geven een eenvoudig denkkader om leiding te geven aan veranderprocessen. Want veranderprocessen voelen vaak complex en moeizaam wanneer je er middenin zit, terwijl het van een afstandje eigenlijk… best simpel is.

Benieuwd? Druk op de downloadknop hiernaast en neem gerust een kijkje in het inkijkexemplaar. Of bestel het boek via deze link.