Generatie Y onthyped

Dit rapport is een verslag van onderzoek naar generatie Y werknemers en hun voorkeuren, behoeften en tevredenheid op het gebied van interne communicatie. Het onderzoek is opgezet en gerealiseerd door studenten van de Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit Utrecht, in samenwerking met communicatiespecialist Involve.

Het onderzoek bestaat uit drie delen: een literatuuronderzoek, interviews met leidinggevenden en enquêtes ingevuld door medewerkers uit zes grote organisaties: Shell, Philips, ING, NXP, Nuon en Wageningen Universiteit en Researchcentrum. Er wordt veel geschreven over jonge medewerkers en wat zij van hun werkgever verwachten. Ondanks groeiende aandacht voor de aanstormende generatie, is er nog geen Nederlands onderzoek bekend naar deze generatie en hun voorkeuren op het gebied van interne communicatie. In dit onderzoeksrapport wordt de vraag behandeld wat de jongste generatie medewerkers belangrijk vindt op het gebied van interne communicatie, en hoe zij de interne communicatie op dit moment waarderen.

Uit het literatuuronderzoek kwamen tal van veronderstellingen over generatie Y naar voren. Veel van deze veronderstellingen worden door leidinggevenden herkend maar blijken nog geen rol te spelen op de werkvloer. Uit de resultaten blijkt dat generatie Y zich op dit moment voornamelijk aan de organisatie aanpast in plaats van andersom. Typische generatie Y kenmerken die in de literatuur gevonden werden, zoals co-creatie en netwerken, zijn in de werksfeer nog nauwelijks terug te zien. Opvallend is dat de aanwezigheid van interactieve media voor jongeren van minder groot belang is dan over het algemeen wordt aangenomen, middelen spelen voor hen een ondergeschikte rol. Het zijn met name inhoudelijke factoren in interne communicatie die voor generatie Y van belang zijn.

Openheid en toegankelijkheid van informatie zijn hier voorbeelden van. Daarin verschilt generatie Y niet van oudere werknemers. Als het gaat om invloed op besluitvorming binnen de organisatie blijken de jongeren dit zelfs minder belangrijk te vinden dan oudere werknemers. De wensen en behoeften van generatie Y werknemers lijken in dit stadium vooral te verklaren vanuit de fase in loopbaan waarin zij verkeren in plaats van de generatie waartoe zij behoren. Voor de veelal net ingetreden generatie Y medewerkers heeft op dit moment het krijgen van goede begeleiding de hoogste prioriteit.

Ondanks alle voorspellingen over grote verschillen tussen generatie Y en oudere werknemers blijkt uit dit onderzoek dat hier op dit moment nog weinig van te zien is op de werkvloer. In de toekomst, wanneer de samenstelling van het medewerkersbestand verandert, kan hier
mogelijk een verschuiving in plaats gaan vinden. Dit onderzoek vormt een goede basis om trends te begrijpen en verontrustende artikelen te relativeren.