Weer een verandering?

We kregen ‘m steeds vaker. De vraag om de neuzen te richten, om mensen mee te krijgen in verandering. En hoewel we er regelmatig enthousiast aan begonnen was het effect vaak matig. Medewerkers weten vaak wel dat een verandering speelt. Maar wat het voor hen betekent en zich de verandering eigen maken, is een heel ander verhaal.

Langzamerhand ontdekten we wat wel en niet werkte. We ontdekten dat aparte communicatieplannen in ieder geval niet werken. Vanwege het grote risico dat het communiceren ‘over’ de verandering is in plaats van communicatie als integraal onderdeel van de verandering. Of sterker nog: verandering als communicatie-intensief proces. Maar hoe doe je dat dan?

Dit boekje geeft je houvast bij communicatieve veranderingen. Een geïntegreerd denkmodel en een praktisch stappenplan helpen je de verandering communicatiever en effectiever te maken.

Ook geeft het boekje je inzicht in je rol als communicatieprofessional in die verandering. Een onmisbaar werk voor iedere communicatieprofessional die de organisatie – in nauwe samenwerking met anderen – wil helpen veranderingen daadwerkelijk te realiseren.

Download de uitgebreide samenvatting via de downloadknop hiernaast. Of bestel het boek direct via deze link.