IC-taken: Je kunt er over van mening verschillen

Exploratief onderzoek naar de communicatietaken van medewerkers en managers. Overeenkomsten en verschillen in kaart gebracht.