Tool voor omgevingsmanagement

Het zou gemakkelijk zijn als je als project gewoon je projectplan kon uitvoeren zonder dat je steeds aan anderen hoefde uit te leggen waar je mee bezig bent. Dat kan alleen als je alles zelf kan ontwikkelen en realiseren. De werkelijkheid is dat een project alleen maar succesvol kan zijn als de totale omgeving van het project;

* begrijpt waarom het project van belang is;
* bereid is actief mee te werken om de gewenste resultaten te bereiken.

Een kritische succesfactor is dan ook of een project erin slaagt de omgeving mee te krijgen en niemand overslaat of verwaarloost.
Basis voor een helder en gestructureerd omgevingsmanagement is het eenduidig beleggen van verantwoordelijkheden voor contacten met de verschillende groepen in de omgeving van het project. Dit is mogelijk met behulp van het zogenaamde cirkelmodel.

Download de tool en het artikel via de downloadknop rechts.