Onderzoek naar impliciete communicatie

Bas van Glabbeek heeft onderzocht of impliciete communicatie in de (IC beroeps)praktijk bewust wordt ingezet. In deze management summary vind je de belangrijkste onderzoeksresultaten terug. Bas studeerde niet alleen cum laude op dit onderwerp af, zijn onderzoek vormde tevens de basis voor het boek 100% Consistent.