Onderzoek: Quickscan werkoverleg

Involve voerde een quickscan uit onder 32 leidinggevenden. Samen met onze relaties hebben we gezocht naar leidinggevenden die minimaal zes keer per jaar als voorzitter een werkoverleg begeleiden, waarbij de meesten van hen dit veel vaker doen (wekelijks/tweewekelijks). De teamleiders waren afkomstig uit hele verschillende organisaties en op verschillende niveaus in de organisatie. We hebben ernaar gestreefd om zoveel mogelijk operationele leidinggevenden te bevragen; in de rest van het document zullen we de respondenten aanduiden met de term ‘teamleiders’.