Organisatieverandering- vijf inzichten uit transitiedenken

De transities vliegen ons om de oren. In overheden, in de zorg en in het bedrijfsleven is transitiedenken een hot topic. Dit transitiedenken gaat over het creëren van overzicht in complexe veranderingen en het zoeken naar handvatten om in transities te sturen en te versnellen. We zien verschillende principes uit het transitiedenken die ook breder in organisatieveranderingen toepasbaar zijn. In deze whitepaper bespreken we vijf van onze inzichten.