Put your money where your mouth is

Interne communicatie professionals in Nederland steken nog altijd het merendeel van
hun tijd en budget in de ontwikkeling van ondersteunende communicatiemiddelen. Terwijl ze tegelijkertijd erkennen dat juíst de impact van persoonlijke communicatie veel groter is. Een manco in ons vakgebied? Of gewoon een kwestie van willen en kunnen?