Snelstarter voor een beter werkoverleg

Overleggen vullen een groot deel van onze werkdagen. En toch is bijna niemand opgeleid in het voeren en/of voorzitten van overleg. Terwijl het een van de meest impactvolle communicatiemiddelen is die onderdeel uitmaakt van de communicatiestructuur. Overleggen zijn niet altijd even efficiënt, effectief en energiek. De praktijk leert dat van veel overleggen:
* het doel onduidelijk is
* de voorbereiding te wensen overlaat
* afspraken niet worden nagekomen
* de interactie beperkt is
* output niet verder wordt gecommuniceerd aan relevante spelers binnen de organisatie.

Involve ontwikkelde de overleg-organiser die organisaties gericht helpt bij het verbeteren van werkoverleggen op drie dimensies:
* efficiëntie (in tijd en geld)
* effectiviteit (doel en inhoud)
* energie (motivatie en interactie)

Van evaluatie en analyse tot het maken van afspraken (normeren) en (de implementatie) van aanbevelingen. Daarnaast helpen we overleggen beter aan te laten sluiten bij de bestaande overleg- en communicatiestructuur.

De overleg-organiser bestaat uit de volgende varianten:
* Snelstarter voor een beter werkoverleg (hier gratis te downloaden)

* Overleg-quickscan Analyse van uw werkoverleg aan de hand van interviews, een evaluatie onder deelnemers door middel van een vragenlijst en een audit. Dit resulteert in een rapport met gerichte aanbevelingen voor het verbeteren van uw werkoverleg.

* Overlegstructurering Hierbij kijken we naar de totale overleg- en communicatiestructuur (aansluiting met andere overleggen en communicatiemiddelen). En waar gewenst zorgen we ook voor de implementatie van verbeterplannen.

* Aanpak op maat of direct advies. Elk traject kent specifieke wensen en eisen en de aanpak van Involve is altijd op maat.