Stappenplan voor een sociale interne communicatiestrategie

Interne sociale netwerken worden zichtbaarder en sneller door de inzet van sociale media. Organisaties zijn hierdoor geneigd om veel aandacht te besteden aan die sociale media, waardoor ze sterk focussen op een tool én het brede organisatieperspectief uit het oog dreigen te verliezen. Beter is het om uit te gaan van sociale netwerken en de mens als communicator centraal te stellen en zo toe te werken naar een sociale interne communicatiestrategie. Dit stappenplan biedt handvatten om de eerste stappen te zetten richting een sociale interne communicatiestrategie waarbinnen:

  • Iedere medewerker communicator of ‘speler’ in communicatie is (zowel formeel als informeel).
  • De organisatie de basis vormt waarbinnen mensen verbinden en netwerken.
  • De organisatie ook verbonden is met de buitenwereld.
  • Sociale netwerken een prominente plaats krijgen.
  • Sociale netwerken bijdragen aan persoonlijke en organisatiedoelstellingen én passen bij de organisatie.
  • De rol van de IC-professional verandert van transporteren van boodschappen naar doelgroepen, naar ondersteunen van de spelers in hun communicatierol en – behoefte. Door te inspireren, het bieden van infrastructuur en te adviseren op gebied van tools en skills.

Download het via de knop hier rechts.