Storysharing

In iedere organisatie worden verhalen gedeeld. Maar dragen ze bewust bij aan het bereiken van de organisatiedoelen? In deze whitepaper introduceren we het begrip storysharing: het benutten van verhalen als interactief proces, waarbij iedereen in de organisatie een rol kan spelen.