Werken in de hybride organisatie

Onder de invloed van COVID-19 belandden we allemaal in een nieuwe werkelijkheid rondom werken. Want wat doe je op kantoor en wat doe je vanuit huis?  

Dat is een keuze die je niet als individu kunt maken, maar die afhangt van tal van factoren. Waarbij de richting die de organisatie geeft een belangrijke rol speelt, maar het ook draait om de beschikbare techniek, de middelen en momenten die een organisatie heeft ingericht en de vaardigheden van alle collega’s. 

We zijn op zoek geweest naar praktische handvatten om als organisatie effectief hybride te werken. En denken dat we die hebben gevonden. In deze whitepaper delen we graag de inzichten die we als Evolve en Involve sinds maart 2020 hebben verzameld!