Begeleiding in veranderadvies

 

De vraag spitste zich toe op hun rol als adviseur en kennis en vaardigheden op het gebied van verandercommunicatie. Daarnaast werd een start gemaakt met het ontwikkelen van een gezamenlijk beeld van verandercommunicatie: wat verstaan we daar eigenlijk onder en wie heeft welke rol in dat proces?

In de aanpak van deze opdracht zag Involve drie aandachtsgebieden: coaching on the job, kennisontwikkeling en het komen tot een gezamenlijk beeld van verandercommunicatie.

Coaching on the job

Involve draaide twee maanden op de afdeling communicatie mee om zo direct feedback te kunnen geven in het werk. Met name adviseurs die gekoppeld waren aan één of meerdere verandertrajecten leerden zo vanuit een ander perspectief te kijken naar hun eigen rol en die van de ander. Zij leerden andere vragen te stellen waardoor een beter gesprek ontstond over wat communicatief nodig was in de verandering. Eén van de concrete projecten was het opzetten van leiderschapsbijeenkomsten voor alle leidinggevenden (ca 100) in de eenheid om hen beter toe te rusten in hun rol als veranderaar.

Kennisontwikkeling

Om de kennisontwikkeling over verandercommunicatie en de rol als adviseur te vergroten is een aantal lunchsessies georganiseerd. Zo kregen de communicatieadviseurs meer inzicht in hun rol als adviseur, leerden zij hoe zij vanuit die rol meer impact kunnen hebben en om vanuit een ander perspectief naar verandercommunicatie en gedragsverandering te kijken. Deze lunchsessies werden ondersteund met concrete tools die voor adviseurs direct in de praktijk toepasbaar waren.

Gezamenlijk beeld van verandercommunicatie

Tot slot richtte Involve zich op het faciliteren van “een ander gesprek” over verandercommunicatie. De verschillende beelden die daarover dwars door de organisatie bestonden maakten het gesprek en de tevredenheid over de geleverde support door de afdeling communicatie erg lastig. Verschillende adviseurs zijn met hun eigen interne klanten in gesprek gegaan aan de hand van een interviewguide. In de gesprekken spraken rollen, verwachtingen en gewenste support. De resultaten van deze gesprekken leverden een model voor verandercommunicatie op en een ander perspectief op de eigen rol en die van de ander.

Een sterker ontwikkeld communicatieteam als resultaat

De brede aanpak van Involve leidde ertoe dat communicatieadviseurs van de eenheid Rotterdam sterker in hun adviserende rol staan als het gaat om verandercommunicatie. Daarnaast is er een start gemaakt om te komen tot een gezamenlijk perspectief op verandercommunicatie. Het concretiseren daarvan helpt de organisatie een stap verder in het gesprek over en het organiseren van verandercommunicatie.

 

ik begrijp het

Om u beter van dienst te kunnen zijn maakt Involve gebruik van cookies