Communicatiestrategie ontwikkelen

Involve boekt resultaat voor Océ met interne communicatiestrategie

De IC manager van Océ vroeg Involve een structuur en eerste inhoud voor een interne communicatiestrategie te ontwikkelen. Océ wilde namelijk structureel meer aandacht besteden aan de discipline interne communicatie. Hiervoor werd in 2007 een interne communicatiemanager benoemd, die de behoefte aan interne communicatie in kaart bracht en werkte aan de basiscommunicatie. Daarna was er behoefte aan advies en klankbord voor het ontwikkelen van een meerjarenstrategie.

Involve schrijft concept IC strategie

Wij schreven een startnotitie met de volgende inhoud:

  • Onze visie op IC en de toevoegde waarde van IC voor de organisatie (o.a. aan de hand van onderzoeksresultaten). De basis voor de notitie is het bollenmodel van Involve met vijf samenhangende resultaatgebieden van interne communicatie.
  • Analyse van de huidige situatie binnen Océ, met focus op relevante trends en het werkveld interne communicatie.
  • Strategie en aanpak voor de periode 2008 – 2010, waarbij voor 2008 een gedetailleerd activiteitenplan.

Het plan kwam tot stand op basis van alle beschikbare beleidsplannen, onderzoeken en een eigen quick scan op de middelen. In een uitgebreide brainstorm met de IC manager en diverse interne gesprekken werden de inzichten verdiept en aangevuld met de ervaringen van Involve binnen Océ en bij andere organisaties, evenals de recent door Involve uitgevoerde onderzoeken.

Concept IC strategie biedt handvat

De concept strategie zoals door Involve opgesteld gaf de interne communicatie manager een handvat om de positionering van interne communicatie als professie binnen het totale communicatiewerkveld te verbeteren. Hij gebruikte deze notitie als uitgangspunt om het draagvlak bij het management (communicatiemanagers, HRM managers en directie) voor interne communicatie te vergroten. De reacties op de strategie waren positief.

ik begrijp het

Om u beter van dienst te kunnen zijn maakt Involve gebruik van cookies