Groepsinterventie

Risicovolle groepsinterventie geslaagd

Als interim communicatiemanager in het project Varitel, heeft Involve bij KPN een risicovolle interventie ingezet om projectmedewerkers elkaar te laten vinden en het proces van het komen tot creatieve oplossingen te versnellen. Varitel was de projectgroep binnen KPN Telecom die in een zeer korte tijdsspanne nummerbehoud mogelijk moest maken en 10.000 mensen hierover moest instrueren. Zowel technisch, procesmatig als sociaal een zeer uitdagende opdracht. Een groot team dat elkaar relatief slecht kende, moest deze prestatie neerzetten. Een cruciaal element in het succes van het project was creatieve oplossingen en “what-if” denken. Het vinden van elkaar én van creatieve oplossingen kwam maar tot op zekere hoogte tot stand.

Risicovolle communicatie interventie

De door ons voorgestelde risicovolle communicatie interventie vond plaats op de projectbijeenkomst en verliep als volgt:

  1. Al een paar dagen voor de bijeenkomst was er veel (gespeelde) zichtbare paniek bij en spoedoverleggen binnen het MT.
  2. Bij aanvang van de projectbijeenkomst was het MT volledig afwezig.
  3. Vijf minuten nadat de bijeenkomst zou beginnen kwam de opdrachtgever uit de RvB binnengevlogen met de mededeling dat het MT per direct op non-actief was gesteld.
  4. Hij wilde van de projectmedewerkers voor 13.00 uur voorstellen ontvangen voor een haalbare alternatieve aanpak van de huidige problemen (deels waar, deels verzonnen).
  5. Deze moesten per e-mail of fax worden aangeleverd aan het RvB-lid, inclusief tussentijdse rapportages.
  6. Het MT was in het gebouw onzichtbaar aanwezig en heeft de bewuste faxen en e-mails opgevangen en tussentijds van antwoorden voorzien, waardoor het proces nieuwe impulsen kreeg.

Versterkte relaties tussen medewerkers

Aanvankelijk was de groep projectmedewerkers (zo'n 60 in totaal) uit het veld geslagen, maar de groep heeft zichzelf verrassend georganiseerd tot een geoliede machine. Er ontstonden ontwikkelgroepjes, implementatiegroepjes en boodschappers die de status en planning kwamen ophalen. Aan het eind van de dag kwam het MT de bijeenkomst binnen en werd haast 'gehoond' omdat zij niet meer nodig zouden zijn. Na deze risicovolle communicatie interventie waren de relaties tussen verschillende teams versterkt en was de creatieve geest vrijgelaten.

ik begrijp het

Om u beter van dienst te kunnen zijn maakt Involve gebruik van cookies