Plan van aanpak interne sociale media

Involve en Evolve leveren plan van aanpak voor interne sociale media

Vivare heeft Involve gevraagd een Programma van Eisen en Plan van Aanpak op te stellen voor een nieuw sociaal intranet. Involve heeft deze vraag samen met partner Evolve opgepakt. Hier kwamen de strategische interne communicatie kennis van Involve en de social media expertise van Evolve goed van pas.

Achtergrond van de vraag

Vivare biedt haar klanten keuzes in wonen in een omgeving waar het goed leven is. De klant staat centraal. Het is daarom belangrijk dat medewerkers elkaar infomeren over wat er speelt en zodoende elk deel van het bedrijf in staat stellen om het werk zo goed mogelijk te doen. Vivare wil daarom een nieuw intranet ontwikkelen als ondersteunende tool. Een eerdere oriëntatie op technische mogelijkheden levert het inzicht op dat technisch alles kan, maar dat het meer gaat om waarvoor je die technieken nu precies kunt inzetten.

De gekozen aanpak

In een compact -en daarmee goed geprijsd- traject hebben Involve en Evolve samen de mogelijkheden van social media verbonden aan de strategie en kenmerken van Vivare, geplaatst binnen het huidige Communicatie, HRM en ICT beleid en gekoppeld aan actuele projecten en ontwikkelingen. Het traject bestond daarom uit de volgende drie stappen:

 1.  Analyse van alle mogelijke documenten: van missie, visie en strategie, tot beleidsplannen, procesbeschrijvingen, medewerkers tevredenheidonderzoeken et. Uit al deze documenten aangevuld met input uit een gesprek met IT en Communicatie is een eerste analyse van mogelijke bijdrage van een sociaal intranet gemaakt.
 2. Een uitgebreide brainstorm: de bestaande – breed samengestelde - projectgroep, die vooral zorg had over of een sociaal intranet bij Vivare wel zou kunnen werken, hebben we uitgebreid met lokaal management. Onze analyse over de mogelijke bijdrage van een sociaal intranet hebben we gedeeld om vervolgens op basis daarvan door te praten over wensen en actuele ontwikkelingen.
 3. Het uitwerken en toetsen van het plan: op basis van de documenten en brainstorm is een verhaal gebouwd dat bestond uit:
  a. bijdrage sociaal intranet aan realiseren strategie Vivare ingebed in bestaand beleid en bestaande (communicatie) structuren
  b. een typering van de opzet en functionaliteiten van het sociale intranet (programma van eisen)
  c. een veranderstrategie voor de met de introductie van het sociale intranet samenhangende cultuur/gedragsverandering.
  d. een gedetailleerd actieplan voor zowel de technische en inhoudelijke realisatie als de implementatie van het sociale intranet.
  Dit plan is in dezelfde groep uitgebreid getoetst, aangescherpt en opgeleverd.

Het resultaat

Vivare heeft de gewenste tussenstap gemaakt en heeft nu een document in handen waarmee ze de besluitvorming in kunnen gaan, een leveranciersselectie kunnen doen en de implementatie mee kunnen vormgeven.

ik begrijp het

Om u beter van dienst te kunnen zijn maakt Involve gebruik van cookies