Strategiecommunicatie en IC-structuur

Involve helpt Staalbankiers met strategiecommunicatie en IC-structuur

De vraag

In het voorjaar van 2013 lanceerde Staalbankiers een nieuwe missie en strategie. De uitdagingen zaten in het inspirerend delen van de strategie, het vertalen van strategische keuzes door leidinggevenden met en voor ‘hun’ afdeling, en het écht kunnen, willen en mogen naleven ervan. Involve werd gevraagd om te ondersteunen in de strategiecommunicatie.
Gelijktijdig heeft Involve op basis van het thema strategie, samen met Staalbankiers een vernieuwde communicatiestructuur ontworpen. Geheel passend bij de strategiecyclus en ingebed in de organisatie.

Strategiecommunicatie

Om het beleven en naleven van de strategie mogelijk te maken is gestart met een leidinggevendenbijeenkomst waarbij de strategie werd gedeeld aan de hand van een krachtig verhaal. De leidinggevenden gingen in deze sessie zelf (en geholpen door een professionele tekenaar) aan de slag met het visualiseren van ‘hun’ strategieverhaal. Ook gingen zij in gesprek over mogelijke belemmeringen en conflicten die zij ervaren/verwachten op basis van de nieuwe strategie.

In een tweede sessie met alle medewerkers vertelden leidinggevenden in groepjes hun strategieverhaal en gingen met medewerkers in gesprek over de strategie.

Na deze sessies zijn de leidinggevenden in hun teams aan de slag gegaan om hun deelstrategie uit te werken op één A4, op basis van de OGSM methodiek. Dit A4 vormt de basis voor hun dagelijks werk en de keuzes die daarin gemaakt worden.

Verbeterde communicatiestructuur

Tegelijkertijd is de bestaande interne communicatiestructuur onder de loep genomen en gekeken in hoeverre deze aansluitend was op de strategie(communicatie). Hierbij is gekeken naar de rol van verschillende spelers in de interne communicatie: wat zijn hun communicatieverantwoordelijkheden en behoeften. Aanbevelingen betroffen onder andere het beter aansluiten van leidinggevenden op strategie informatie en het consequent delen van strategische keuzes en voortgang. Daarbij zijn templates ontwikkeld om strategische informatie ‘communiceerbaar’ te maken, waarbij leidinggevenden een heldere rol hebben gekregen in de doorvertaling naar hun teams.

ik begrijp het

Om u beter van dienst te kunnen zijn maakt Involve gebruik van cookies