Uitrol strategie en kernwaarden

Involve helpt Kramp Way ontwikkelen en implementeren

Kramp vroeg Involve om ondersteuning bij de uitrol van de strategie en de kernwaarden. Deze hadden ze in 2009/2010 voor het eerst op papier gezet.
Door ons te verdiepen in beschikbare documenten en interviews te houden met directieleden, directeuren van landen en stafhoofden hadden we een stevige basis voor de aanpak. Een aanpak waarin impliciete communicatie een belangrijke rol speelde naast het expliciete verhaal.

De gekozen aanpak

Allereerst heeft Involve een plan van aanpak gemaakt waarin gelijktijdig aan een expliciete en impliciete uitrol wordt gewerkt. Vervolgens is en projectgroep gevormd met de CEO, managers van HR en Communicatie en een team van Involve. Hierdoor was het mogelijk door te pakken en gelijktijdig de directie nauw betrokken te houden.
De aanpak was opgedeeld in vier stappen.

 1. Een internationale Kick-off van de strategie en kernwaarden voor alle (hogere) managers. Deze kick-off was het startsein voor stap 2.
 2. De uitrol binnen de hele organisatie door middel van op maat gemaakte sessies voor de lokale en functionele teams, met ondersteuning en materialen voor het lokale management.
 3. Kick-down na een half jaar. Om feedback te verzamelen over de gegeven sessies, ervaringen te delen en de uitkomsten structureel te borgen. Dat is gelijk de opmaat naar het vervolg:
 4. Het structureel borgen van de strategie en kernwaarden in alle plannen, projecten en besluiten.

Gelijktijdig aan het doorlopen van deze vier stappen is er continu aandacht voor de strategische keuzes en het toepassen van de kernwaarden in interne communicatiemiddelen. Zoals het personeelsblad, de overlegstructuur en in de op ons advies geïntroduceerde management update.Involve helpt Kramp Way ontwikkelen en implementeren.

Het resultaat

De strategie en kernwaarden hebben de naam Kramp Way gekregen. Het woord ‘Way’ staat voor de weg, de richting waar het bedrijf naartoe gaat. En voor de manier waarop ze daaraan werken. Uitrol en borging van de Kramp Way op expliciete en impliciete wijze vond plaats door:

 • Visualisatie van het totale verhaal van de Kramp Way in de vorm van een learning map. Visualisatie geeft iedereen de vrijheid het verhaal te koppelen aan eigen werkzaamheden en projecten. In dit verhaal ook veel aandacht voor bewijsvoering.
 • Een online Managers Guide ter ondersteuning van de managers voor hun belangrijke taak in de uitrol over de hele organisatie.
  Onderdelen van de Managers Guide:
  - Het totale verhaal Kramp Way verhaal in tekst.
  - Een op maat te maken introductieverhaal in woord en beeld.
  - De visualisatie inclusief tekstuele toelichting van alle elementen.
  - Een totaalprogramma voor de uitrol, met keuzeopties voor alle programmaonderdelen.
  - Acties en suggesties voor borging.
 • Structurele aandacht voor alle relevante beslissingen en activiteiten in de organisatie: door het invoeren van een management update met duidelijke communicatieve handvatten voor managers.

Involve heeft het plan van aanpak ontworpen en de ontwikkeling en uitvoering van het totaalpakket intensief begeleid. De kick-off bijeenkomst voor het management is met veel enthousiasme ontvangen. De managers hebben het als zeer positief en inspirerend ervaren om met zijn allen ‘together’ (een van de kernwaarden) aandacht te besteden aan de essentie van het bedrijf: wie zijn we, wat is ons doel en wat is onze weg daar naartoe.

Stap 1 heeft opgeleverd dat:

 • De top 100 managers de Kramp Way kennen, begrijpen en beleven;
 • Ze weten welke organisatie-brede activiteiten er ondernomen worden om de Kramp Way te bewijzen en bevestigen;
 • Ze de tools en methodieken om het verhaal over te brengen beheersen en concreet weten te maken voor hun medewerkers;
 • Ze (strategische) keuzes kunnen beoordelen en weten wat ze met hun afdeling of team kunnen doen om een bijdrage te leveren aan de Kramp Way;
 • Ze zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor de implementatie, borging en naleving van de Kramp Way.

Ondanks het moment van de kick-off, net voor de zomer, zijn diverse managers dezelfde week al gestart met een uitrol binnen het team. Zij waren zo enthousiast dat ze hun medewerkers daar direct in mee wilden nemen.

Een evaluatie-meting gaf  o.a. de volgende resultaten weer:

I've got enough material and support for the local launching of the Kramp Way:

YES 79% / NO, I still need... 21%

I know how to embed the Kramp Way in the organisation:

Yes 75% / No, please specify... 1% / Not sure 24%

I personally know what I have to do to develop the values for myself:

Yes 99% / No 1%

In de managersgroep van het interne sociale platform zijn de volgende reacties geuit na de kick-off:

“Impressive and different meeting, after 27 years working in different Multinational companies, never seen this collaborating spirit, open minded sessions, aims and good mood of everybody. The idea has been fantastic, the preparation, very well done, and the feeling of power is impossible to explain,....”

“#compliment the Kramp Way: what an exciting way to take Kramp forward to continued success!”

“A great opportunity also for new coming colleagues to translate the Kramp Way happening for longer and make them feel already part of it.”

Stap 2 is aandacht voor borging van de Kramp Way. Involve heeft Kramp de handvatten gegeven om de lokale uitrol en borging zelf te organiseren, en fungeert in deze fase nog als klankbord.

ik begrijp het

Om u beter van dienst te kunnen zijn maakt Involve gebruik van cookies