Nulmeting leidt tot concrete actie

Dichterbij wilde weten wat de kwaliteit en waardering van de huidige communicatie is en of de huidige communicatiestructuur nog effectief is en gaf Involve opdracht een nulmeting uit te voeren. Ook vroeg Dichterbij om vanuit de resultaten aanbevelingen te doen over de inrichting van een communicatiestructuur die aansluit bij de organisatie en de nieuwe manier van werken in zelforganiserende teams

Een zowel kwantitatieve als kwalitatieve aanpak


Mensen zijn het belangrijkste en meest impactvolle ‘communicatiemiddel’ in onze ogen. En we zien we zien het toerusten van mensen die in organisaties een belangrijke speler zijn in communicatie als een kerntaak van de communicatieprofessionals. Voor de opdracht keek Involve keek naar het verloop van de informatiestromen binnen Dichterbij, de rollen en verantwoordelijkheden die medewerkers en managers zelf hebben in de communicatie en wat zij nodig hebben daarvoor en of wat de medewerkers van de huidige communicatie kanalen vinden . Bij Involve hechten we waarde aan een combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve metingen. Daarnaast vroegen n we medewerkers zowel naar waardering van de communicatiemiddelen als naar het waarom van die waardering. De 0-meting bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Een middelenanalyse om vast te stellen op welke toon en manier Dichterbij informatie deelt.
  • Inhoudelijke interviews met alle directieleden over hun visie op communicatie en de verantwoordelijkheden van de verschillende spelers hierin, inclusief zijzelf.
  • Focusgroepen met medewerkers uit alle lagen van de organisatie. Met hen hebben we besproken hoe zij aankijken tegen de communicatie binnen Dichterbij en wat daarin hun eigen rol is.
  • Focusgroep met cliënten en verwanten van Dichterbij om te horen hoe de belangrijkste stakeholders van de organisatie de communicatie van Dichterbij waarderen.
  • Online survey met vragen rond de communicatiestructuur en de waardering van de communicatie door de medewerkers van Dichterbij.

Concrete aanbevelingen die leiden tot concrete acties

Als resultaat van dit onderzoek maakte Involve voor het management van Dichterbij een duidelijke sterkte en zwakte analyse van de communicatie en gaven we eerste aanbevelingen ter verbetering. Vervolgens hebben we in een themasessie van het managementteam gezamenlijk de resultaten besproken evenals welke verbeteringen nodig zijn. Op basis van de inhoud van die sessie en de resultaten van het onderzoek leverde Involve een verbetervoorstel op met concrete stappen om tot effectievere communicatie te komen. Een voorbeeld van zo’n stap is het aanpakken van de zo cruciale overdrachtsmomenten binnen het primaire zorgproces.

ik begrijp het

Om u beter van dienst te kunnen zijn maakt Involve gebruik van cookies