Projectcommunicatie

Projectcommunicatie voor grote projecten bij KPN

Involve heeft de afgelopen twee decennia voor een groot aantal projecten van KPN de projectcommunicatie op zich genomen. Deze projecten werden gedreven vanuit de markt of vanwege technologische of wettelijke noodzaak. Voor grote groepen binnen KPN betekende dit proces-, systeem-, organisatorische- en cultuurveranderingen.

Begeleiding projectcommunicatie

Hoewel de projecten inhoudelijk heel verschillend zijn, is de overeenkomst dat communicatie een kritische succesfactor is en dat het vraagt om een specifieke expertise, namelijk projectcommunicatie. De meeste projecten startte met de vraag: stel voor ons een overall communicatieplan voor het project op, participeer in het projectmanagementteam en draag zorg voor de communicatie-uitvoering . Involve begeleidde onder andere de volgende projecten:

  • EURO
  • MilleniuM
  • een grootschalige interne instructie voor de invoering van Nummerportabiliteit
  • interne campagne rondom de wijziging van telefoonnummers in Nederland (DeciBel).
  • de integratie van vier naar één Oracle-systeem KPN-breed (Integratie Oracle)
  • het Best in Finance programma (JUMP)
  • de interne introductie van Voice over IP (KPN op IP).

Bij dit laatste project kreeg iedere KPN'er, afgestemd op wat noodzakelijk is voor zijn of haar werk, nieuwe communicatiemiddelen: een nieuw vast toestel of een multimedia applicatie waarmee je kan bellen, zakelijk 'chatten', telefonisch vergaderen en video communiceren van achter de computer. Dit alles vraagt om een geheel nieuwe manier van communiceren en persoonlijk gedrag. Een grote verandering, waarbij communicatie van essentieel belang is.

Onze oplossing: 10-stappenplan voor projectcommunicatie

Involve hielp vrijwel alle genoemde projecten vanuit een teamconcept. Dat wil zeggen dat zowel senioradvies als uitvoering op het juiste moment beschikbaar waren, zonder inwerkperikelen of continuïteitsgevaar. We werkten met het 10-stappenplan voor projectcommunicatie, waarin positionering van het project of programma en omgevingsmanagement een belangrijke onderdelen zijn.

Communicatieplan als basis voor de verdere communicatieaanpak

Bij ieder project werkte men vanuit een compleet en door alle partijen gedragen communicatieplan. Er is bewustwording gekweekt bij deelprojectleiders en andere betrokkenen bij het project over hun rol en verantwoordelijkheid in de communicatie. Het communicatieplan vormt altijd de basis voor de verdere communicatieaanpak. Bij bijvoorbeeld KPN op IP is deze aanpak vooral toegespitst op:

  • De communicatie over de invoering en de daarbij behorende nieuwe communicatiemiddelen die de medewerkers krijgen. Met daarbij zowel aandacht voor de techniek als voor wat de nieuwe middelen (kunnen) opleveren.
  • De communicatie over de nieuwe manier van communiceren en (samen)werken die de introductie met zich meebrengt.

Deze langdurige projecten zijn tot grote tevredenheid van het projectmanagement en in vaste rapportagelijnen met de communicatieafdeling verlopen. Het project Integratie Oracle is in zijn geheel zo goed verlopen dat Oracle EMEA op 29 augustus 2007 voor dit project de '2007 Project of the Year' Award heeft uitgereikt aan Ad Scheepbouwer, de CEO van KPN. Voor ieder project zijn best practices en lessons learned opgesteld en meegenomen naar het volgende project.

ik begrijp het

Om u beter van dienst te kunnen zijn maakt Involve gebruik van cookies