Implementatie ondersteunend middel

Wageningen Elektronisch Bericht (WEB)

Omdat de besturingsstructuur van Wageningen UR wijzigde in 2004, werd Involve gevraagd over een bijpassende communicatiestructuur te adviseren en de implementatie hiervan te begeleiden.

Elektronische nieuwsbrief een oplossing

Samen met Wageningen UR ontwierp Involve al eerder een communicatiestructuur. Aansluitend hierop adviseerde Involve om een elektronische nieuwsbrief in te zetten om de communicatie tussen leidinggevenden transparant te maken. Daarnaast bevatte de nieuwsbrief ook informatie over projecten en ontwikkelingen bij Wageningen UR. Op deze manier kregen leidinggevenden alle benodigde informatie om hun communicatierol waar te kunnen maken. Met Digital Works ontwikkelde Involve een vorm en structuur op basis van de bestaande E-news module. Naast vorm, structuur en adressenbestand voerden we ook een contentorganisatie in.

Resultaat: Wageningen Elektronisch Beeld

Sinds half september 2004 verscheen WEB (Wageningen Elektronisch Bericht) eenmaal per twee weken voor ruim 300 leidinggevenden. Naast een transparantere informatievoorziening droeg WEB ook bij aan het werken in de nieuwe besturingsstructuur.

ik begrijp het

Om u beter van dienst te kunnen zijn maakt Involve gebruik van cookies