Onze visie

Betrokken medewerkers bepalen het succes van een organisatie. Organisaties veranderen en vernieuwen, om wendbaar te reageren op ontwikkelingen in de buitenwereld. Dat lukt alleen met mensen die zich sterk verbonden voelen met waar de organisatie voor staat. En meebewegen en meebouwen om hun gezamenlijke ambitie elke dag waar te maken.

Interne communicatie en leiderschap zijn hierbij essentieel. Om te zorgen voor focus en gemeenschappelijke ambities waarmee mensen zich verbinden. En om te zorgen dat afdelingen, teams en medewerkers soepel samenwerken. Wij hebben door de jaren heen geleerd dat goede interne communicatie hierbij op drie pijlers steunt:

1. Een interactief communicatieproces waarin managers en medewerkers een actieve rol pakken en waar mogelijk vanuit hun eigen expertise bijdragen.

2. Een heldere richting vanuit de top en andere (opinie)leiders, op basis van een overtuigende visie of veranderverhaal.

3.Effectieve ondersteuning in de vorm van een interne communicatiestructuur, middelen, tools en trainingen die managers en medewerkers faciliteren in hun communicatierol.

Interactie, leiderschap en actieve betrokkenheid van medewerkers staan in onze benadering centraal. Waarom? Omdat mensen in organisaties vaak in verschillende werelden leven, met elk een eigen beeld van de werkelijkheid. Alleen door dialoog ontstaan gemeenschappelijke ambities en gezamenlijke oplossingen. Leiderschap is hierbij richtinggevend en faciliterend. Zo komen mensen in beweging, creëren zij samen nieuwe waarde(n) en dragen ze bij aan het succes. Dat is wat wij samen met onze opdrachtgevers willen bereiken. Niet als een eenmalige actie maar als een blijvend onderdeel van de communicatie in de organisatie.