Advies en realisatie

Onze audits en analyses leveren vaak ook meteen een strategie of advies op. Voor de volgende soorten strategieën en adviezen zijn we u graag van dienst:

Totaal IC advies

Op basis van onze IC audit of van door u zelf verzamelde data stellen we een advies en implementatieplan op voor de totale inrichting van de interne communicatie. Of voor bijvoorbeeld één van de volgende onderdelen, passend bij uw organisatie en ambities:

 • Implementatie rollen en verantwoordelijkheden van communicatoren, inclusief professionaliseringsprogramma
 • Advies voor optimalisatie formele & informele communicatiestructuur
 • Aanpak voor strategie- en themacommunicatie (bijvoorbeeld jaar- of meerjarenplan)
 • Advies over methode van meten en borgen van IC en het bouwen van
  een business case
 • Voorstel voor inrichting, portfolio, positionering en professionalisering van
  de IC functie (desgewenst nemen we ook search, werving, en
  ‘onboarding’ van de IC-functie voor onze rekening)

Wij kunnen dit helemaal voor u uitvoeren, het in coproductie met u doen of we kunnen u begeleiden bij het zelf ontwikkelen van visie of beleid op (één van) deze gebieden.

Verander- en projectcommunicatie aanpak

Voor projecten en veranderingen stellen we een projectcommunicatie- of veranderaanpak op die bijdraagt aan het succesvol realiseren van de verandering. Hiervoor maken wij gebruik van onze visie op projectcommunicatie en verandermanagement.

Meer waarde van gesprekken in de organisatie

Op basis van de uitkomsten van de Gespreksaudit of data die u zelf heeft verzameld, kunnen we u adviseren over het verbeteren van gesprekken in uw organsiatie. Dit advies kan gaan over het trainen en coachen van medewerkers rond hun eigen gespreksvaardigheden, het helpen doorbreken van ongewenste patronen tussen mensen, advies over de plek die de koers van de organisatie heeft in de gesprekken die plaatsvinden en het inrichten van een effectieve gespreksstructuur.

Concepten en campagnes

Voor inspirerende strategiecommunicatie, storysharing, kernwaarden-trajecten, internal branding of veranderprogramma’s, is een creatief communicatieconcept of een complete communicatiecampagne een krachtige manier om mensen te bewegen. Involve ontwikkelt zo’n concept of campagne samen met u en uw of één van onze vaste partners.

Realisatie

Na analyse en planvorming volgt realisatie.

Involve adviseurs zijn door hun expertise, competentiesen de manier waarop wij werken zeer geschikt om plannen voor het verbeteren van interne communicatie te realiseren, een strategie communicatietraject neer te zetten of een veranderstrategie succesvol te implementeren.

Onze adviseurs werken binnen uw organisatie of fysiek op afstand. Maar altijd met een grote betrokkenheid, pragmatisme en met inzet van hun eigen of de bureau expertise. Indien relevant brengen onze adviseurs modellen, ideeën of tools in die de realisatie versnellen of verder verbeteren.

ik begrijp het

Om u beter van dienst te kunnen zijn maakt Involve gebruik van cookies